Trofeul „Alexandra Grajdian” pentru CURAJ ȘI INOVAȚIE în promovarea educației incluzive, reprezintă o distincție corporativă acordată de către Asociația Obștească Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) instituțiilor care au avut o contribuție substanțială și de durată în dezvoltarea și promovarea educației incluzive. Trofeul se acordă pe un termen nelimitat.

Acordarea trofeului are loc anual și este însoțit de un brevet de distincție. Trofeul se acordă doar persoanelor juridice – instituții din domeniul educației: grădinițe, școli primare, gimnazii, licee, școli profesionale, colegii, universități și altele.

Trofeul se acordă pentru:

  • Curaj și inovație în promovarea educației incluzive (spargerea/eradicarea stereotipurilor, promovarea schimbărilor, flexibilitate în dezvoltarea serviciilor de educație incluzivă, adaptarea serviciilor la necesitățile reale ale elevilor etc.);
  • Accesibilitatea instituției din toate perspectivele;
  • Leadership în implementarea educației;
  • Advocacy / pledoarie pentru educația incluzivă;
  • Cooperare și parteneriate (cu părinți, comunitate, administrația publică locală, ONG-uri, etc.)
  • Promovarea pro-activă a experiențelor proprii.

Regulamentul privind descrierea și modul de acordare a distincției Trofeul „Alexandra Grajdian” pentru CURAJ ȘI INOVAȚIE în promovarea educației incluzive.

GALA EDUCAȚIEI INCLUZIVE 2017