Școala este pentru toți copiii!

Profilul organizațiilor membre APSCF

Membrii APSCF sunt 60 de ONG-uri internaționale (filiale), naționale și locale de pe întreg teritoriul țării, care respectă interesul superior al copilului cu responsabilitate, flexibilitate și transparenţă, inițiind și dezvoltând parteneriate cu autorităţile de stat, sectorul privat, mass media, etc.

60 %
60% ONG-uri prestează servicii pentru copii și familie
45 %
45% ONG-uri asigură, monitorizează și facilitează respectarea drepturilor copilului
33 %
33% ONG-uri implementează și monitorizează politicile publice
31 %
31% ONG-uri oferă asistență tehnică și consolidare de capacități

Ştiri

Vizită de lucru online

Pentru a împărtăși experiența Austriei în domeniul finanțării din bugetul de stat a serviciilor sociale prestate de organizațiile societății civile, APSCF organizează în 28 septembrie o vizită de lucru online …