Ghid de monitorizare și influențare a procesului bugetar în educație, publicată de APSCF cu suportul financiar oferit de Oxfam IBIS, Chișinău 2021

Analiza independentă a bugetului: Analiza resurselor dedicate educației incluzive, publicată de APSCF cu suportul financiar oferit de Oxfam IBIS, Chișinău 2021

Prioritățile copiilor privind programul național de protecție a copiilor 2022-2026, material susținut și publicat de UNICEF Moldova, APSCF și CIDDC, Chișinău 2021

Raport privind mecanismele de acreditare, contractare și finanțare a serviciilor sociale, studiu realizat de Asociația Obștească “Institutum Virtutes Civilis”, la solicitarea APSCF, Chișinău 2020

Ghid privind monitorizarea și evaluarea participativă a serviciilor sociale destinat organizațiilor societății civile, ©Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern 2019

Evaluarea eficienței și eficacității Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului Chișinău, raport elaborat de Camelia Gheorghe și Dumitru Budianschi, Chișinău 2019, ©UNICEF Moldova

STUDIUL DE TIP BASELINE privind serviciile sociale destinate persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale și copiilor din grupuri vulnerabile, elaborat în cadrul proiectului Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern, Chișinău 2018

БАЗОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ социальных услуг, предназначенных для лиц с ограниченными умственными и психосоциальными возможностями и детей из уязвимых групп, 2018

Dreptul la opinie și participare al copiilor, luare de poziție a APSCF cu privire la declarațiile făcute în timpul audierii în Parlament a Avocatului Poporului pentru drepturile copilului din timpul ședinței plenare din 01.11.2018

Copiii, apărători ai drepturilor omului, raportul grupului de lucru format din copiii beneficiari sau voluntari ai organizațiilor membre ale APSCF, Chișinău 2018

Promovarea educației incluzive în Republica Moldova: obiective clare, angajamente puternice, politici responsabile, document de poziție prezentat cu ocazia Săptămânii Globale de Acțiune pentru Educație #GAWE2018

Implementarea Educației Incluzive în Republica Moldova – sumar studiu sociologic, sumarul studiului sociologic întocmit de Ludmila Malcoci și Inga Chistruga-Sinchevici pentru APSCF, cu susținerea financiară a Global Campaign for Education, ©APSCF 2017

Внедрение Инклюзивного Образования В Республике Молдове – pезюме социологического исследования, sumarul in limba rusă al studiului sociologic întocmit de Ludmila Malcoci și Inga Chistruga-Sinchevici pentru APSCF, cu susținerea financiară a Global Campaign for Education, ©APSCF 2017

Raportul alternativ privind implementarea Convenției cu privire la drepturile copilului în Republica Moldova, publicație elaborată de către APSCF cu susținerea financiară a Ministerului Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare al Germaniei (BMZ), Chișinău 2017

Implementarea educatiei incluzive în Moldova, studiu sociologic al modelelor de educație incluzivă implementate în sistemul educațional din Republica Moldova, întocmit de Ludmila Malcoci și Inga Sinchevici pentru APSCF, cu suportul financiar al Global Campaign for Education, Chișinău 2017

Child Protection Index Moldova, proiect comun World Vision International și ChildPact, implementat în Republica Moldova în parteneriat cu APSCF. Mai multe informații pe www.childprotectionindex.org. Chișinău 2016

Politica de protecție a copilului, angajamentul APSCF privind protecția copilului cu referire la prevenire, protecție, raportare și răspuns la posibile suspiciuni de abuz împotriva copiilor, Chișinău 2016

Incluziunea copiilor cu CES în școlile din comunitate, studiu sociologic întocmit de Ludmila Malcoci și Inga Chistruga-Sinchevici pentru APSCF, cu suportul financiar al Global Campaign for Education și Swedish Organization for Individual Relief (SOIR), Chișinău 2015

Raport complementar privind implementarea Convenției ONU cu privire la drepturile copilului în Republica Moldova, material elaborat de către APSCF, reflectând opinia ONG-urilor active în domeniul protecției sociale a copilului și familiei din Moldova, Chișinău 2008