Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) este o rețea de 64 de organizații neguvernamentale de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv din regiunea transnistreană. APSCF acționează pentru crearea unui cadru coerent și funcțional de dezvoltare a factorilor de decizie, a mecanismelor și practicilor de implementare, asigurând respectarea și protecția reală a copilului și familiei.

Sperând la o lume mai bună pentru fiecare copil și familie, APSCF protejează copii din țara noastră de peste 20 de ani. Alianța a fost înființată ca rețea informală în 5 martie 2002, și înregistrată ca entitate formală în 24 septembrie 2014. APSCF are ușile deschise pentru toate organizațiile care activează în domeniul protecției sociale a copilului și familiei, și care împărtășesc viziunea, misiunea și obiectivele alianței și sunt gata să se implice în mod direct în realizarea lor.

Funcționând cu și pentru membrii săi, APSCF se ghidează după principiile statutare și promovează următoarele valori: interesul superior al copilului, decizii democratice, transparență și eficiență în comunicare, parteneriat, participare și implicare, autonomie, flexibilitate.

APSCF este membru activ în rețele regionale și internaționale de interes: ChildPact, Child Rights Connect, Consiliul Național pentru Protecția Drepturilor Copilului, Consiliul Național al ONG-urilor din Republica Moldova, Consiliul Național de Participare.

Află detalii despre activitățile noastre din CV-ul nostru, și informații despre planurile de viitor din Planul strategic 2021-2025.