Intervenție complexă pentru integrarea copiilor refugiați

Au grijă nu doar ca drepturile copiilor să fie respectate, ci se asigură că sunt tratați cu respect și demnitate. Prin intermediul proiectului „Răspuns Umanitar Integrat pentru Ucrainenii Afectați de Conflict și Cetățenii din Țările Terțe din Ucraina, Polonia, România și Moldova”, implementat de Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF), în parteneriat cu Diakonie Katastrophenhilfe (DKH), cu sprijinul financiar al Ministerului German al Afacerilor Externe (AA), Centrul de Informare și Documentare pentru Drepturile Copilului (CIDDC) a pornit o serie de acțiuni menite să faciliteze integrarea copiilor refugiați. Solidari cu cei care au fugit din calea violențelor războiului și s-au adăpostit în Republica Moldova, reprezentanții CIDDC, au creat o serie de programe ce abordează complex procesul de adaptare, cu accentul pe câteva direcții. 

Susținerea incluziunii

Fiind conștient de necesitatea de a oferi sprijin specializat și direcționat către copiii refugiați și familiile lor pentru a aborda nevoile lor educaționale, psihologice, recreative și alte nevoi specifice, Centrul de Informare și Documentare pentru Drepturile Copilului oferă suport profesioniștilor din domeniul educației (cadre didactice și manageriale din învățământul preșcolar, primar și secundar general) în integrarea copiilor refugiați în instituțiile de învățământ din Republica Moldova. Acest sprijin constă în dezvoltarea și consolidarea capacităților profesioniștilor din domeniul educației pentru a aborda subiectul războiului cu copiii și pentru a gestiona emoțiile acestora.

Încurajarea copiilor să participe procese decizionale

În acest scop, CIDDC a inițiat un program de formare pentru dezvoltarea competențelor destinate să sprijine implicarea copiilor în procesul decizional, adresându-se profesioniștilor care lucrează cu și pentru copii, inclusiv copiilor refugiați. Scopul programului este de a oferi un cadru sigur în care acești profesioniști să poată discuta practici legate de implicarea copiilor în diverse contexte educaționale. De asemenea, programul își propune să identifice procese și metode practice și legale pentru a asigura că părerile copiilor sunt autentic și etic luate în considerare, respectând standardele de participare activă și legală.

Prevenirea și combaterea bullying-ului, în vederea sprijinirii integrării copiilor

Bullying-ul este o problemă gravă a societății, prezentă inclusiv în mediul educațional și afectează toți copiii. În același timp, contextul din care vin beneficiarii proiectului „Răspuns Umanitar Integrat pentru Ucrainenii Afectați de Conflict și Cetățenii din Țările Terțe din Ucraina, Polonia, România și Moldova” îi face mai vulnerabili  în fața acestui fenomen. Din această cauză, susținerea profesioniștilor din sectorul educație în efortul de prevenire și combatere a bullying-ului este foarte importantă. Pentru a realiza acest lucru, CIDDC oferă cadrelor didactice și psihologilor posibilitatea de a participa la un program de formare privind aplicarea Metodologiei cu privire la prevenirea și combaterea bullying-ului aprobată prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 1024/2022. Astfel organizația contribuie la dezvoltarea și consolidarea capacităților profesioniștilor din educație de a preveni și răspunde la discriminarea și bullying-ul copiilor refugiați și a altor copii. Până în ianuarie 2024, 2014 persoane au participat la formările organizate de CIDDC. 

Programe de parenting

Din ce în ce în ce mai mulți profesioniști din educație raportează dificultăți în comunicarea cu părinții, inclusiv cu părinții copiilor ucraineni. Aceeași tendință este observată și în cooperarea acestora cu personalul instituției implicate în procesul de dezvoltare a copilului. Cauzele acestor reticențe pot fi reacțiile de stres și/sau a lipsa sau insuficiența unor abilități parentale. CIDDC sprijină cadrele didactice, într-un cadru sigur și incluziv, să reflecteze asupra experiențelor de relaționare cu părinții și în dezvoltarea abilităților de comunicare asertivă cu părinții în cadrul unor sesiuni tematice de parenting.

Oferirea consilierii psihologice

Chiar dacă aici îi așteaptă un mediu de dezvoltare similar, cu programe de suport și solidaritate, refugiații ucraineni întâlnesc bariere lingvistice, culturale și sociale care îi afectează la nivel emoțional și psihologic. Pentru a atenua consecințele stresului căruia au fost supuși unii refugiați în zonele afectate de conflict, dar și pentru a facilita procesul de adaptare la noile realități, CIDDC oferă sprijină psiho-emoțional copiilor refugiați pentru a se integra în instituțiile de învățământ din Republica Moldova prin ședințe de consiliere/ terapie acordate copiilor refugiați/părinților sau îngrijitorilor acestora.

Toate aceste dimensiuni de intervenție vin să încurajeze adaptarea refugiaților ucraineni și să le creeze condiții psiho-emoționale optime pentru integrare. De acest tip de ajutor au beneficiat deja 57 de copii, care au avut parte, în total, de 400 de ședințe de consiliere psihologică. 

 Toate programele au fost posibil de implementat datorită suportului internațional, un semn ferm al solidarității împotriva unui conflict armat violent, ce a transformat în emigranți milioane de cetățeni ucraineni. 

Proiectul „Răspuns Umanitar Integrat pentru Ucrainenii Afectați de Conflict și Cetățenii din Țările Terțe din Ucraina, Polonia, România și Moldova” este implementat în parteneriat cu Diakonie Katastrophenhilfe (DKH), cu sprijinul financiar al Ministerului German al Afacerilor Externe (AA). În Moldova, proiectul este coordonat de Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF), împreună cu 5 parteneri de implementare (ONG-uri): Amici dei Bambini Moldova (AiBi), Asociația Obștească DEMOS, Asociația Obștească „Alternative Social”, Parteneriate pentru fiecare copil (P4EC) și Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC).