Club de Presă // Invitație pentru jurnaliști

Societatea se poate considera dezvoltată multilateral în măsura în care ea asigură oamenilor, inclusiv copiilor şi tinerilor, posibilitatea să participe în viaţa ei şi să o construiască cu demnitate. Numai …