15 ani de implementare și dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova – concluzii și recomandări

Chișinău, 29 mai 2015. Alianţa ONG-urilor active în domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei (APSCF) încheie activităţile dedicate „Săptămânii Globale pentru Acțiune 2015”  prin prezentarea publică a unui set de concluzii și recomandări pentru  dezvoltarea și implementarea obiectivelor EDUCAȚIE pentru TOȚI, concept ce incorporează și educația incluzivă.

Anul 2015  marchează 15 ani de angajamente politice a comunității globale față de Educația pentru Toți, acesta este un moment de bilanț și noi planuri.

Liliana Rotaru, Președinte CCF Moldova (membru al APSCF): ”Participarea societății civile la dialogul public, la formularea, implementarea și monitorizarea politicilor – sunt elementele esențiale ale unei societăți democratice. În anul 2000 comunitatea globală a agreat cele 6 Obiective ale Educației pentru Toți ce au vizat anii 2000-2015. În acest an, facem niște bilanțuri, analizăm nivelul de realizare a obiectivelor și formulăm recomandări pentru perioada post-2015”.

Analiza situației în RM a permis formularea unor concluzii. Dl. Mihai Paiu, doctor în pedagogie, USM: ”Am constatat existența unor discrepanțe de aproape 30% în ceea ce privește accesul la educație preșcolară a copiilor în funcție de mediu – copiii din mediu rural au o rată de înrolare în învățământul preșcolar de peste 69%, pe când copiii din mediu urban – de peste 99%.

Am constatat faptul că Moldova a depășit obiectivul propus de 78% pentru înrolarea copiilor de 3-6 ani, atingând în 2012 rata de 82%, totodată, constatăm că în contextul pregătirii obligatorii pentru școală a copiilor de 6-7 ani încă suntem departe de ținta de 98%; doar puțin peste 93% de copii sunt înrolați în asemenea programe.”

Dincolo de politici și poiecte se află copii, care  percep școala diferit, dar cu toții își doresc să învețe într-un mediu cât mai prietenos, familiar și desigur incluziv, acest lucru reiese din discuția cu 6 adolescenți născuți în anul 2000 care și-au împărtășit experiențele educaționale.

Mihaela, spune că: „Școala pentru mine e un loc în care îți faci prieteni, înveți și comunici. Îmi plac profesorii  noștri și faptul că avem în școală copii cu necesități speciale, acest lucru ne face să îi ajutăm, înțelegem și acceptăm” iar Sergiu, copil cu Cerințe Educaționale Speciale, completează: „Văd școala ca pe propria comoară peste 15 ani, pentru că aici copiii învață să aibă mai multe cunoştinţe, răbdare și să devină oameni de succes.”

Cele 6 imagini grafice care conțin experiențele educațioale ale adolescenților vor fi plasate pe site-urile de profil  și distribuite în școli, presă , ONG-uri, etc.

În ultimii ani țara noastră a făcut pași siguri în direcția reformării sistemului educațional și primele rezultate sunt deja evidente. Din perspectiva Educației pentru Toți, putem menționa aprobarea unor acte normative, dezvoltarea structurilor și serviciilor de suport, dar și finanțarea procesului, fapt care a rezultat în creșterea numărului de copii cu Cerințe Educaționale Speciale în școlile comunitare și continuarea reformei sistemului rezidențial și special de îngrijire și educare a copiilor, consultarea și parteneriatele cu societatea civilă, inclusiv în acest proiect.