Concurs de selectare a unui grup de experți care va efectua un studiu despre prevenirea și combaterea fenomenului de bullying în școlile din Republica Moldova

APSCF anunță concurs pentru selectarea unui grup de experți/companie care va efectua studiul KAP ”Cunoștințe, Atitudini, Practici în prevenirea și combaterea fenomenului de bullying în școlile din Republica Moldova” în cadrul proiectul ”Împreună pentru o educație de calitate”, implementat de APSCF cu suportul financiar al Fundației Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein (LED).

Începând din 2021 Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF), implementează cu suportul financiar al Fundației Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein (LED) proiectul ”Împreună pentru o educație de calitate”. Proiectul își propune să contribuie la crearea unui mediu școlar mai sigur și protectiv pentru elevi, fără bullying și cyberbullying, iar una din activitățile proiectului este efectuarea unui studiu cu privire la ”Cunoștințe, Atitudini, Practici în prevenirea și combaterea fenomenului de bullying în școlile din Republica Moldova.”

Studiul KAP ”Cunoștințe, Atitudini, Practici în prevenirea și combaterea fenomenului de bullying în școlile din Republica Moldova” are drept scop generarea valorilor de referință pentru nivelul de cunoștințe, atitudini și practici ale autorităților și comunității școlare despre bullying și cyberbullying, informarea strategiei de comunicare a proiectului și a activităților în cadrul campaniei de conștientizare ce urmează să fi derulată, precum și validarea fiabilității unor scenarii ce pot fi aplicate pentru prevenirea și soluționarea cazurilor bullying și cyberbullying. 

Puteți vizualiza Termenii de Referință în această anexă.

Dosarul va fi depus în conformitate cu termenii de referință și va conține:

 1. Oferta tehnică cu indicarea datei și aplicarea semnăturii, ce va include:
 • Datele de contact ale ofertantului;
 • Descrierea companiei/informații generale despre experți;
 • CV-urile experților ce vor face parte din echipa de cercetare;
 • Atașare a cel puțin 2 studii similare efectuate anterior;
 • Descrierea metodologiei de verificare a calității datelor;
 • Descrierea metodologiei cercetării, inclusiv eșantionarea, instrumentele de cercetare;
 • Descrierea metodologiei de procesare a datelor;
 • Graficul activităților și livrabililor;
 • Durata cercetării;
 • Cel puțin 3 referințe cu indicarea datelor de contact.
 1. Oferta financiară semnată și cu indicarea datei, care va include suma NET solicitată în MDL pentru efectuarea cercetării, şi un buget detaliat a cheltuielile planificate. APSCF va calcula costul final al ofertei financiare (valoarea ofertei) aplicând toate taxele și impozitele conform legislației în vigoare la data limită a concursului asupra ofertei NET recepționate.

Termen limită pentru depunerea dosarelor – 20 aprilie 2022, ora 23:59.

Dosarele vor fi trimise prin e-mail la adresa dprisacaru@aliantacf.md cu indicare la tema mesajului „Oferta studiu KAP”.

Pentru întrebări și informații suplimentare apelați: 078167723 sau scrieți la adresa de e-mail: dprisacaru@aliantacf.md.