Împreună pentru educație de calitate

În perioada 1 octombrie 2021 – 30 septembrie 2024, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) implementează proiectul „Împreună pentru educație de calitate”, cu suportul financiar oferit de Liechtenstein Development Service (LED), și în parteneriat cu 22 de organizații ale societății civile, dintre care 13 sunt membre APSCF.

Proiectul își propune să contribuie la crearea unui mediu școlar mai sigur și protectiv pentru elevi, fără bullying și cyberbullying.

Obiectivele proiectului
  • autoritățile și comunitatea școlară sunt implicați în prevenirea și combaterea bullying-ului și a cyberbullyingului OSC-urile din Moldova inițiază și implementează activități eficiente de advocacy împotriva bullying-ului și a cyberbullyingului;
  • OSC-urile din Moldova inițiază și implementează activități eficiente de advocacy împotriva bullying-ului și a cyberbullyingului.
Activități
  • dezvoltarea capacităților și împuternicirea OSC-urilor partenere în proiect în materie de advocacy și combaterea bullying-ului;
  • efectuarea cercetărilor academice referitor la diferite aspecte ale fenomenului bullying și cyberbullying;
  • elaborarea a două propuneri de politici cu recomandări;
  • organizarea conferințelor de presă;
  • ghidare în dezvoltarea programelor / politicilor anti-bulling din școală;
  • efectuarea a două sondaje KAP privind cunoștințele, atitudinile și practicile populației generale cu privire la fenomenul bullying și cyberbullying;
  • organizarea și desfășurarea unei campanii naționale de informare în baza rezultatelor cercetărilor efectuate;
  • sub-grantarea OSC-urilor locale pentru a organiza activități de informare și de sensibilizare a populației cu privire la bullying și cyberbullying.