Împreună pentru Educație de Calitate

La 17 februarie, 2022, a avut loc ședința de prezentare a proiectului „Împreună pentru Educație de Calitate” (2022 – 2024) implementat de Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF), cu suportul financiar oferit de Liechtenstein Development Service (LED), și în parteneriat cu peste 20  de organizații ale societății civile din Republica Moldova.

La ședință a fost prezentă Nadejda Burciu, Director Adjunct al Liechtenstein Development Service Moldova care a salutat audiența și a reiterat necesitatea de consolidare a eforturilor OSC-urilor din Moldova în vederea combaterii fenomenului de bullying și cyberbullying în școli, precum și dezvoltarea capacităților de a face advocacy bazat pe dovezi și campanii de comunicare eficiente. La fel au participat 18 reprezentanți ai organizațiilor societății civile (OSC), inclusiv non-membrii APSCF, care vor fi și parteneri de implementare a proiectului. În total se preconizează ca proiectul să fie implementat în parteneriat cu 22 de OSC-uri.

Organizațiile partenere prezente la ședință au făcut cunoștință cu strategia de implementare și activitățile proiectului, au discutat modalități de implicare și contribuție la atingerea scopului comun. S-a decis organizarea ședințelor de consultare regulate cu partenerii proiectului și implicarea activă pentru asigurarea unei implementări eficiente a proiectului.

Proiectul își propune să contribuie la crearea unui mediu școlar mai sigur și protectiv pentru elevi, fără bullying și cyberbullying.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

  • autoritățile și comunitatea școlară sunt implicați în prevenirea și combaterea bullying-ului și a cyberbullyingului OSC-urile din Moldova inițiază și implementează activități eficiente de advocacy împotriva bullying-ului și a cyberbullyingului;
  • OSC-urile din Moldova inițiază și implementează activități eficiente de advocacy împotriva bullying-ului și a cyberbullyingului.

ACTIVITĂȚI

  • dezvoltarea capacităților și împuternicirea OSC-urilor partenere în proiect în materie de advocacy și combaterea bullying-ului;
  • efectuarea cercetărilor academice referitor la diferite aspecte ale fenomenului bullying și cyberbullying;
  • elaborarea a două propuneri de politici cu recomandări;
  • organizarea conferințelor de presă;
  • ghidare în dezvoltarea programelor / politicilor anti-bulling din școală;
  • efectuarea a două sondaje KAP privind cunoștințele, atitudinile și practicile populației generale cu privire la fenomenul bullying și cyberbullying;
  • organizarea și desfășurarea unei campanii naționale de informare în baza rezultatelor cercetărilor efectuate;
  • sub-grantarea OSC-urilor locale pentru a organiza activități de informare și de sensibilizare a populației cu privire la bullying și cyberbullying.