Servicii de consultanță în domeniul achiziției serviciilor sociale

APSCF contractează un expert național care să ofere consultanță în domeniul achiziției din bugetul de stat a serviciilor sociale prestate de OSC și să facă o analiză a cadrului legal în acest sens cu recomandări pentru îmbunătățirea mecanismelor de contractare și finanțare.

Odată cu evoluția cadrului legislativ în domeniul serviciilor sociale pe de o parte, dar și dezvoltarea rețelei de prestatori privați inclusiv din societatea civilă, pe de alta, sunt tot mai necesare clarități asupra mecanismelor de contractare și finanțare a serviciilor sociale. Având în vedere acoperirea națională pe care o are rețeaua, dar și faptul că o bună parte din ONG-urile membre sunt prestatori de servicii sociale, APSCF în parteneriat și cu suportul Caritas Austria implementează, în perioada 2020 – 2021, proiectul ”Consolidarea capacităților de advocacy a membrilor APSCF privind mecanismul de contractare a serviciilor sociale.

Scopul proiectului este de a oferi acces grupurilor vulnerabile la servicii accesibile, relevante și de înaltă calitate, prestate de structurile publice și private. Activitățile proiectului sunt orientate spre consolidarea capacităților ONG-urilor membre APSCF pentru promovarea și sporirea accesului la mecanismele de contractare și finanțare a serviciilor sociale.

În acest scop, APSCF contractează servicii de consultanță care să efectuarea unei sinteze a studiilor publicate anterior, analiza cadrului legal existent de contractare a serviciilor sociale prestate de către OSC, consultarea grupului de lucru APSCF referitor la cadrul legal, mecanismele de contractare și finanțare existente, precum și alte aspecte legate de domeniul serviciilor sociale. Expertul va  elabora împreună cu grupul de lucru APSCF recomandări pentru îmbunătățirea cadrului legal de finanțare a serviciilor sociale din bugetul de stat.

Detalii despre serviciile de consultanță contractate și condițiile de depunere a dosarelor aici.

Termenul limită pentru depunerea candidaturilor este 30 iulie 2021.