APSCF angajează Secretar General

Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) anunță concurs pentru funcția vacantă de Secretar General.

ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI

 • Asigurarea managementului Secretariatului APSCF
 • Coordonarea implementării proiectelor/ programelor APSCF
 • Identificarea oportunităţilor de finanţare şi elaborarea/scrierea proiectelor
 • Elaborarea cadrelor de monitorizare și evaluare pentru propunerile de proiecte dezvoltate
 • Monitorizarea implementării proiectelor și realizarea indicatorilor
 • Elaborarea planului anual de activitate a organizației și coordonarea implementării acestuia
 • Elaborarea rapoartelor de implementare a proiectelor, conform cerințelor (periodicitate și format) partenerilor de dezvoltare
 • Elaborarea rapoartelor de activitate a organizației
 • Gestionarea bugetului și activităților Proiectelor în conformitate cu procedurile interne ale APSCF și condițiile partenerilor de dezvoltare
 • Planificarea, monitorizarea și evaluarea proiectului/proiectelor, precum și planificarea și organizarea activităților relevante postului
 • Monitorizarea implementării Planului Strategic al APSCF şi asistarea membrilor Consiliului Coordonator (CC) APSCF şi a membrilor APSCF în implementarea acestuia
 • Asigurarea şi menţinerea dialogului cu partenerii APSCF, precum structuri guvernamentale, parteneri de dezvoltare/finanțatori, organizaţii şi structuri naţionale şi internaţionale
 • Elaborarea Avizelor/documentelor de poziției ale organizației cu privire la documente de politici (Legi, Regulamente, etc.)
 • Coordonarea procesului de organizare şi protocolare a Adunărilor Generale ale APSCF şi a şedinţelor CC APSCF
 • Reprezentarea organizației în cadrul diverselor evenimente și Platforme de profil
 • Monitorizarea implementării deciziilor, hotărârilor, declaraţiilor, etc. adoptate de Adunarea Generală și CC APSCF
 • Aprobarea Regulamentelor interne și Instrucțiunilor interne ale APSCF
 • Coordonarea implementării campaniilor de advocacy
 • Coordonarea organizării evenimentelor precum: ateliere de lucru, mese rotunde, conferințe, training-uri etc.
 • Coordonarea și comunicarea cu experții contractați de organizație
 • Gestionarea mijloacelor ASPCF, executarea tranzacțiilor și semnarea contractelor, emiterea de procuri, deschiderea conturilor bancare, semnarea alte documente financiare etc.

FORMARE, ABILITĂȚI ȘI CALITĂȚI PERSONALE

 • studii superioare în științe socio-umane (ex: sociologie, educație, psihologie, jurnalism);
 • minim 4 ani de experiență profesională în managementul proiectelor în domeniul social și educațional;
 • experiență în sectorul asociativ;
 • abilități bune de formulare, implementare, monitorizare și evaluare a proiectelor;
 • cunoaștere bună a managementului bazat pe rezultate;
 • cunoașterea avansată a limbilor engleză și română;
 • abilități de a opera cu pachetul Microsoft Office (Word, Excel, Power Point etc.);
 • capacități avansate de organizare și management al informațiilor, de elaborare, inclusiv redactare, a documentelor;
 • capacitate de realizare a sarcinilor, de organizare a timpului, de respectare a termenelor-limită;
 • abilități analitice;
 • abilități avansate de comunicare;
 • capacitate de a lucra în echipă și individual;
 • capacitate de generare a soluțiilor;
 • sensibilitate la problemele copiilor și familiilor;
 • dinamism, spirit de cooperare;
 • responsabilitate, disciplină, corectitudine și seriozitate;
 • angajament pentru muncă flexibilă în timp (orientare spre realizarea obiectivelor);
 • rezistență pentru activitate în condiții și situații de stres;
 • disponibilitate pentru deplasări periodice în teren (pe teritoriul țării, dar și la nivel internațional).

RELAȚII CONFORM ORGANIGRAMEI

Secretarul General se subordonează Consiliului Coordonator al APSCF.

Poziția este full-time (8 ore).

APSCF OFERĂ

 • oportunități de dezvoltare profesională;
 • oportunități de a interacționa și lucra cu experți versați în domeniul social și educațional;
 • condiții de muncă bune;
 • remunerare motivantă și alte facilități.

Persoanele interesate vor expedia CV-ul actualizat și scrisoarea de motivare la adresa electronică: office@aliantacf.md, cu mențiunea “Angajare – Secretar General”, până la  14.02.2021.

Doar persoanele preselectate vor fi invitate la interviu.