Prezentarea rezultatelor studiului privind mecanismele de acreditare, contractare și finanțare a serviciilor sociale – atelier de lucru

Organizațiile membre ale APSCF au fost informate în cadrului unui atelier de lucru online, desfășurat pe 29-30 septembrie 2020, despre rezultatele studiului privind mecanismele de acreditare, contractare și finanțare a serviciilor sociale în Republica Moldova. Studiul a fost elaborat ca răspuns la necesitatea societății civile de percepere a situației existente la nivel de țară privind procesul de aplicare a mecanismelor de acreditare, contractare și finanțare a serviciilor sociale.

Evenimentul a avut drept scop validarea rezultatelor obținute în urma analizei și elaborarea participativă a recomandărilor pentru perfecționarea mecanismelor și practicilor de acreditare, contractare și finanțare a serviciilor sociale.

La atelier au participat 35 de persoane, reprezentanți ai organizațiilor membre APSCF prestatoare de servicii sociale, ai altor organizații de profil, și ai Cancelariei de Stat. Participanții au luat cunoștință despre rezultatele cercetării realizate de experți, studiile de caz incluse în studiu și concluziile prezentate, au discutat despre provocările cu care se confruntă organizațiile societății civile în prestarea serviciilor sociale, dar și despre lacunele și ambiguitățile identificate în legislație atât la nivel de cadru legal general cât și la cele 3 etape specifice prestării serviciilor sociale (acreditare, contractare și finanțare).  Grupurile de lucru constituite au analizat posibilități de îmbunătățire a mecanismelor și practicilor existente și au formulat mai multe recomandări privind revizuirea și ajustarea cadrului legal și normativ.

Organizațiile membre ale APSCF participante la atelier au reiterat necesitatea consolidării acțiunilor de pledoarie și promovare a unei viziuni comune către autoritățile centrale și locale cu privire la îmbunătățirea mecanismelor de acreditare, contractare și finanțare a serviciilor sociale.

APSCF urmează să elaboreze un plan de pledoarie  pentru promovarea și implementarea recomandărilor agreate.

Atelierul și elaborarea studiului au fost realizate în cadrul proiectului Consolidarea capacităților de advocacy a membrilor APSCF privind mecanismul de contractare a serviciilor sociale, implementat de APSCF, în parteneriat și cu suportul Caritas Austria.