Analiza inițiativelor de pledoarie în domeniul educației

Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) a organizat pe 25 septembrie 2020 un atelier de lucru privind prioritizarea problemelor în domeniul educației de calitate, identificate în urma unui proces de cartografiere și analiză a inițiativelor de pledoarie și organizațiilor ce fac pledoarie în domeniul educației.

La atelier au participat 16 organizații și structuri ale societății civile, implicate în acțiuni de pledoarie pentru educație. Atelierul se înscrie într-un proces decizional participativ de durată în cadrul căruia organizațiile societății civile participante vor conveni asupra unei agende comune de advocacy privind rezolvarea unor probleme prioritare în educație, selectate de comun acord.

Din constatările exercițiului de cartografiere, participanții au selectat patru probleme majore ce vizează domeniul educației de calitate, dintre care va fi selectată tema care va face obiectul unei campanii extinse de pledoarie: 1) implicarea participativă a tinerilor în procesul de luare a deciziilor, 2) educația incluzivă și dezinstituționalizarea, 3) discriminare și bullying în școli și 4) transparența în managementul financiar al instituțiilor de învățământ. Scopul final al acestui proces este dezvoltarea participativă a unui program de pledoarie de 3 ani în baza subiectelor prioritare alese, relevante educației de calitate.

Atelierul a fost organizat în cadrul proiectului „Împreună pentru educație de calitate” implementatde APSCF și finanțat de Liechtenstein Development Service (LED).