Implementarea Politicilor de Protecție în instituțiile de învățământ

Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020”, la obiectivul  specific 1.11., prevede asigurarea unui mediu școlar protectiv, capabil să prevină violența față de copii și să intervină prompt pentru identificarea, referirea și asistența copiilor victime ale violenței, iar acțiunea  1.11.1. specifică expres ”dezvoltarea și implementarea politicilor de protecție a copilului la toate nivelurile, care să țină cont de drepturile copilului, capacitățile în dezvoltare ale copilului și necesitățile locale”.

În contextul prevederilor menționate și a Memorandumului de Înțelegere dintre APSCF și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, astăzi a avut loc atelierul ”Implementarea Politicilor de Protecție în instituțiile de învățământ”, la care au participat 44 de persoane – reprezentanții MECC, APSCF și coordonatorii ANET. Scopul atelierului a fost consultarea opiniei coordonatorilor ANET privind implementarea Politicilor de Protecție în toate instituțiile de învățământ și elaborarea unei foi de parcurs.

Dna Natalia GRÎU, Secretar de Stat în domeniul educației a menționat că starea de bine a copilului și asigurarea unui mediu protector în școli este esențială și constituie un drept fundamental al fiecărui copil. În acest sens este necesar de analizat și disuctat cum putem asigura acest lucru, ce instrumemte avem si cum le aplicăm. Este necesar să fie identificate mecanisme utile, ca fiecare copil să fie în siguranță. Actualmente,  lipsa raportării cazurilor de abuz constiuie o problemă, pe care ne dorim să o soluționăm și împreună cu parteneriiii MECC intenționăm  să analizăm mecanismul ANET și dacă este necesar să-l ajustăm.  

Dna Carolina Buzdugan, Secretar General APSCF a reiterat că respectarea drepturilor copilului presupune și asigurarea unui mediu protector în toate instituțiile de învățământ. În calitate de societate civilă ne-am asumat angajamentul de a fi parteneri ai Guvernului, instituțiilor de învățământ, cadrelor didactice. Ne dorim ca toate instituțiile de învățământ să fie sigure pentru toți copiii și în acest sens dorim să contribui cu suportul necesar pentru ca instituțiile de învățământ să dezvolte și implementeze Politici de Protecție a Copilului.

În cadrul atelierului au fost prezentate: Raportul privind cazurile de violențăm neglijare, exploatare a copilului pentru sememtrul II, anul de studii 2019-2020; strategiile INSPIRE și a documentul de opinie al APSCF privind Politica de Protecție în insituțiile de învățământ; practice de success în implementarea PCC.

Participanții au discutat despre provocările, dar și soluțiile pentru asigurarea unui mediu protectiv pentru copiii în instituțiile de învățământ din Republica Moldova, prin implementarea politicilor instituționale de protecție a copilului. MECC are un parcurs semnificativ în acest sens, realizări care pot fi consolidate și asigurată continuitatea acestora. Subiectul este foarte actual și în contextul pandemiei, ori cadrele didactice sunt printre puținele persoane sau chiar unicele care comunică cu copiii și ar putea identifica sau preveni situațiile de abuz, în condițiile actuale de izolare a acestora. Participanții au discutat și despre elaborarea unei Foi de parcurs privind implementarea politicii de protecție în cadrul tuturor instituțiilor de învățământ din Republica Moldova, precum și suportul pe care îl poate  oferi APSCF în calitate de societate civilă în acest proces.