Participarea copilului în activitatea organizației – program de formare pentru organizațiile membre APSCF și Oficiul Avocatului Poporului pentru Drepturile Copilului

Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) și Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) organizează, pe parcursul anului 2020, un program de formare cu referire la participarea copilului în procesul decizional.

Scopul programului este de a crea un spațiu de învățare pentru organizațiile membre ale APSCF și pentru Oficiul Avocatului Poporului pentru Drepturile Copilului împărtășind și identificând împreună, metode realiste, legale, prin care se asigură că adulții iau în considerare opinia copilului.

Obiectivele programului de formare sunt:

  • înțelegerea dreptului și principiului de a fi auzit al copilului;
  • dezvoltarea capacităților profesioniștilor/specialiștilor de a crea condiții și instrumente pentru ca vocea copilului să fie auzită în procesele care îl afectează;
  • elaborarea unui set de criterii și recomandări despre modalitățile de aplicare a standardelor de participare a copilului, contextualizate pentru sistemul de educație, protecție, sănătate etc.
  • împărtășirea bunelor practici și a provocărilor în aplicarea standardelor de participare a copilului în diferite contexte și la diferite niveluri.

Programul este divizat în câteva ateliere de formare cu durata de jumătate de  zi. Participanții sunt reprezentanții ONG-urilor membre ale APSCF, reprezentanții Oficiului Avocatului Poporului pentru Drepturile Copilului, secretariatului CNPDC.

Primul atelier online a fost desfășurat  pe 21.05.2020, la care au participat 18 reprezentanți ai organizațiilor membre și partenere ale APSCF. În cadrul acestuia a fost discutată poziția Comitetului pentru Drepturile Copilului față de gravele efecte fizice, emoționale și psihologice ale pandemiei de COVID-19 asupra copiilor. A fost pusă în discuție experiența și obstacolele cu care se confruntă organizațiile membre APSCF în asigurarea drepturilor la participare etică a copilului în această perioadă dificilă.  În rezultat, în baza propunerilor și sugestiilor colectate în timpul atelierului, a fost conturat conceptul Programului de formare în domeniul participării copilului pentru anul 2020. Echipa CIDDC va facilita atelierele de formare oferind asistență și suport. 

La data de 24.06.2020 a avut loc cea de a doua sesiune, la care au participat 24 persoane, în componența căruia intră organizații membre APSCF și non-membre APSCF, reprezentanții Oficiului Avocatului Poporului pentru Drepturile Copilului,. Subiectul abordat a vizat percepția și înțelegerea a trei elemente-cheie ale standardului de participare adevărată și etică a copilului referitor la transparență și informare. În cadrul atelierului participanții au identificat care este rolul adulților/ profesioniștilor în asigurarea standardului, au identificat criteriile și metodele după care pot evalua dacă sunt respectate transparența și informarea în procesul de participare a copilului.