Ședința de consultare a Ghidului Indexului Incluziunii cu reprezentanții universităților

Pe 6 iunie 2018, APSCF a organizat o ședință cu reprezentanții universităților, cadre didactice universitare, studenți și părinți, cu scopul consultării și validării instrumentului Ghidului Indexului Incluziunii. Indexul Incluziunii constituie un set de materiale de suport pentru autoevaluarea tuturor aspectelor școlii – inclusiv a activităților de pe terenurile de joacă, din cancelarii și din sălile de clasă – precum și din comunitățile și mediul din jurul școlii. Indexul încurajează personalul școlii, părinții, îngrijitorii și copiii să contribuie la un plan de dezvoltare incluzivă și să-l pună în practică.

Viorica Cojocaru, specialist educație incluzivă la CCF Moldova, consultant APSCF și membru al echipei autorilor care au elaborat Ghidul Indexului incluziunii, a prezentat structura Indexului Incluziunii și a subliniat necesitatea adaptării acestuia la contextul Republicii Moldova, informând audiența despre autorii, scopul și obiectivele elaborării Ghidului.

Carolina Buzdugan, Secretar General APSCF, a prezentat informații generale despre scopul și misiunea Alianței, împreună cu informații despre programele APSCF în domeniul promovării și asigurării educației incluzive.

Programul atelierului a continuat cu un exercițiu de apreciere a gradului de incluziune a instituțiilor de învățământ preșcolare. Participanții – părinți, educatori, metodiști, lectori universitari, studenți, și echipa de autori a Ghidului – au fost încurajați să-și aleagă un chestionar pentru a aprecia gradul de incluziune al mediului în care a învățat, lucrează sau învață propriul copil.

Atelierul a conținut și un exercițiu de reflecție asupra instrumentelor dezvoltate în Ghid pentru aprecierea nivelului de incluziune a instituțiilor de învățământ pre-universitare. Participanții la atelier au analizat formularea și structura itemilor din chestionarele completate, propunând soluții pentru simplificarea acestora, cu scopul de a obține claritate și ușurință de completare a chestionarelor.

În concluzie, a fost apreciată utilitatea și importanța Ghidului Indexului Incluziunii, cu recunoașterea posibilității eficientizării activității de evaluare a incluziunii și calității mediilor de învățământ.

Atelierul a fost organizat în cadrul proiectului Dinamizarea Procesului de Educație Incluzivă în Republica Moldova finanțat de Global Campaign for Education prin intermediul Arab Campaign for Education for All.