Dinamizarea Procesului de Educație Incluzivă în Republica Moldova

În perioada 1 ianuarie 2016  – 31 decembrie 2019,  Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) implementează cea de-a doua fază a proiectului „Dinamizarea Procesului de Educație Incluzivă în Republica Moldova”.

Scopul proiectului corespunde cu scopul general al programului CSEF și constă în promovarea unui dialog politic constructiv la nivel național  și sporirea responsabilității autorităților naționale față de cetățeni în vederea garantării accesului la educație echitabilă, incluzivă și de calitate.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

  • Implicarea societății civile în planificarea politicilor publice și mobilizarea comunităților locale pentru consolidarea educației incluzive în Republica Moldova.
  • Consolidarea proceselor de reformă și bugetare in domeniul educației incluzive în Republica Moldova, bazate pe evidență și drepturile omului.

STRATEGIILE PROIECTULUI

  • advocacy și sensibilizare prin stabilirea de parteneriate durabile cu autoritățile publice locale, centrale și internaționale de resort, participarea în Grupuri tematice de lucru, organizarea cluburilor de presă cu participarea experților în domeniul educației incluzive pentru a atrage atenția publicului larg asupra subiectului vizat;
  • monitorizare și evaluare prin elaborarea unui studiu sociologic privind implementarea Educației Incluzive în Republica Moldova, întâlniri formale și neformale a membrilor grupului de lucru pentru Educația Incluzivă din cadrul APSCF (EFA Group) precum și întâlniri cu reprezentanții autorităților publice centrale.

Proiectul este finanțat de Global Campaign for Education prin intermediul Arab Campaign for Education for All.