APSCF contractează expert/companie pentru realizarea materialelor video

Temeni de Referință

Pentru prestatorul de servicii companie/persoană fizică, ce va realiza materiale video, cu posibilitatea de a se deplasa pe teritoriul Republicii Moldova, care să prezinte o parte din  organizațiile societății civile ce oferă suport refugiaților din Ucraina și persoanelor vulnerabile din Republica Moldova în contextul crizei actuale.  

Perioada de implementareseptembrie – octombrie 2023
Data limită pentru transmiterea ofertelor18 august 2023, ora 23:59
Coordonare și raportareAlianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF)

Context

În perioada Iulie – Decembrie 2023, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) implementează proiectul „Asistarea ONG-urilor din Moldova în sprijinirea refugiaților ucraineni – Etapa III”, cu suportul financiar oferit de Help-Hilfe zur Selbsthilfe. Prin intermediul acestui proiect 11 organizații, membre APSCF, implicate în activități de suport pentru refugiați ucraineni au primit asistență finanțară.

Scopul proiectului constă în asistarea și susținerea a aproximativ 2300 de beneficiari, persoane refugiate ca rezultat al războiului declanșat în Ucraina și persoane vulnerabile din Republica Moldova.

În cadrul proiectului este planificat de a realiza o serie de materiale video menite să crească vizibilitatea organizațiilor partenere în proiect, atât în susținerea refugiaților, cât și a persoanelor vulnerabile din Republica Moldova. Filmulețele dezvoltate vor fi promovate pe rețelele de socializare și plasate pe website-ul APSCF.

Scopul contractării

Realizarea a 4 materiale video prezentând implicarea OSC-urilor în acordarea suportului refugiaților din Ucraina cât și a localnicilor în contextul crizei actuale.

Managementul consultanței

Echipa de experți/compania va planifica și coordona toate activitățile cu echipa Secretariatului APSCF.

Sarcina tehnică

 • Elaborarea în comun cu echipa APSCF a conceptului materialelor video;
 • Elaborarea scenariului detaliat;
 • Elaborarea stroryboard-ului și design-ului grafic;
 • Filmarea și montarea a 4 materiale video despre activitățile în cadrul proiectului a  organizațiilor selectate. Durata fiecărui material video trebuie să fie până la 3 minute;
 • Elaborarea textului pentru subtitrare;
 • Producția (montarea) spotului video în format web;
 • Termenii de realizare a lucrărilor – stabiliți conform contractului.
 • Videourile să conțină subtitrări (ru/ro după caz).

Livrabile, termen de execuție, achitarea serviciilor:

#ActivitățiLivrabileTermenele de execuțieAchitarea %
1Elaborarea și aprobarea conceptului materialelor videoConceptul aprobat de APSCF7 zile din data semnării contractului30%
2Filmarea și montarea videourilorScript video materiale4  materialele video, cu organizații diferite , elaborate în conformitate cu solicitările APSCF, în format final, dar și materialul brutPână la data de 15 octombrie 202370%

*În caz de necesitate tabelul poate fi modificat la etapa negocierilor

Evaluarea dosarelor

Dosarul va fi evaluat în baza:

 • Experienței companiei și a calității proiectelor similare realizate anterior
 • Calitatea ofertei tehnice și raportul preț/calitate  

Calificare și experiență

 • Disponibilitatea resurselor tehnice și umane pentru implementarea cu succes a sarcinii în timpul stabilit;
 • Experiență demonstrată în realizarea sarcinilor similare;
 • Flexibilitatea de a activa în limitele bugetului fără a diminua calitatea, volumul și a extinde durata realizării sarcinilor;
 • Spirit de echipă și flexibilitate în abordarea sarcinilor;
 • Punctualitate și acuratețe în procesul de elaborare a materialelor;
 • Experiența de colaborare cu OSC-uri și autoritățile va constitui un avantaj.

Drepturi de autor

Dreptul de autor asupra tuturor materialelor elaborate în cadrul acestei colaborări va reveni APSCF și Help-Hilfe zur Selbsthilfe.

Condiții de depunere a dosarului

Dosarul va fi depus în conformitate cu termenii de referință și va conține:

1) Oferta tehnică cu indicarea datei și aplicarea semnăturii, ce va include:

 • Datele de contact ale ofertantului
 • Descrierea experienței companiei și portofoliul cu exemple de proiecte similare realizate anterior

2) Oferta financiară ce nu trebuie să depășească suma de 2400 Euro, cu toate taxele incluse, plus cheltuielile de deplasare la organizațiile selectate pentru filmare (Chișinău-2 ONG-uri, Rezina, Orhei, Căușeni) .

Termen limită pentru depunerea dosarelor – 18 august 2023, ora 23:59

Dosarele vor fi trimise prin e-mail la adresa ipopusoi@aliantacf.md cu indicare la tema mesajului Video bune practici_Help .

Pentru întrebări și informații suplimentare scrieți la aceeași adresă de e-mail.

Vor fi considerate pentru evaluare doar dosarele complete depuse în termenul stabilit. Doar candidații preselectați în baza documentelor depuse vor fi invitați la interviu.

APSCF își rezervă dreptul de a solicita referințe și documente suplimentare, de a negocia oferta financiară propusă, de a anula, prelungi sau relansa concursul de selectare a companiilor.