Protecția copiilor refugiați din Ucraina

Pe 19 septembrie 2022 Asociatia Obsteasca ,, Alternative Sociale”, unul dintre partenerii de implementare a APSCF, a instruit 45 de asistenți sociali comunitari și specialiști în protecția drepturilor copilului pe aspecte ce vizează protecția copiilor refugiați din Ucraina: elemente principale, practici, provocări și soluții.

Participanții sunt familiarizați cu măsurile de protecție a copiilor veniți de pe teritoriul Ucrainei, provocări și propuneri de soluții practice.

Activitatea are loc în cadrul proiectului ,, Acțiuni de calitate pentru familii reziliente” implementat de către AO,,Alternative sociale” în partneriat cu APSCF, în cadrul programului de granturi al proiectului „Sprijin pentru refugiați sub umbrela APSCF”, cu suportul financiar al donatorului Diakonie Katastrophenhilfe.