Termen extins: Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) angajează Manager Programe

FuncțiaManager Programe

Perioada de angajare: 11 luni cu posibilitate de prelungire

Program de lucru: normă întreagă (8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână)

Salariu competitiv, in functie de experientă, studii etc.

LocațiaChișinău, cu posibile deplasări în țară

Despre APSCF:

Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei este o rețea de 64 de organizații neguvernamentale de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv din regiunea transnistreană, care acționează pentru crearea unui cadru coerent și funcțional de dezvoltare a factorilor de decizie, a mecanismelor și practicilor de implementare, asigurând respectarea și protecția reală a copilului și familiei. Pentru mai multe informații accesați linkul http://aliantacf.md/.

Responsabilităţi:

 1. Răspunde de dezvoltarea și funcționarea optimă a echipei de implementare a proiectelor APSCF, contribuind cu propuneri la planificarea strategică a organizației, a planului anual de acţiune, a bugetului estimativ anual necesar derulării proiectelor, la elaborarea proiectelor, obiectivelor și indicatorilor acestora, la identificarea surselor de finanțare și atragerea de fonduri.
 2. Răspunde de îndeplinirea cu succes a obiectivelor și indicatorilor planificați în cadrul proiectelor.
 3. Planifică, coordonează, monitorizează și evaluează activitatea echipei de implementare a proiectelor APSCF.
 4. Planifică, coordonează, monitorizează și evaluează activităţile financiare, administrative și operaţionale ale proiectelor APSCF.
 5. Respectă normele și procedurile stabilite de APSCF prin Regulamentul Intern.
 6. Îndeplinește şi alte sarcini ce vor fi dispuse de către conducere.
 7. Respectă secretul profesional şi răspunde de păstrarea documentelor cu care intră în contact.
 8. Respectă Politica cu privire la protecția copilului realizată de APSCF în vederea prevenirii oricărei forme de abuz împotriva copilului.
 9. Răspunde în faţa Secretarului General pentru activitatea desfășurată.
 10. Răspunde conform reglementărilor în vigoare, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a sarcinilor ce-i revin.
 11. Răspunde de bunurile materiale luate pe inventar propriu.
 12. Respectă regulile de protecţia muncii.

Atribuții Funcționale

 1. Planifică, coordonează, monitorizează și evaluează dezvoltarea, implementarea și vizibilitatea proiectelor APSCF.
 2. Gestionează, monitorizează și evaluează implementarea bugetelor proiectelor, în vederea asigurării eficienței financiare a proiectelor.
 3. Identifică nevoile de suport ale coordonatorilor de proiecte/asistenților din echipa de implementare a proiectelor și asigură oferirea suportului necesar în vederea atingerii unei performanțe optime în implementare.
 4. Colectează și analizează date, statistici rezultate din implementarea proiectelor și se asigură de înregistrarea și transmiterea lor către alți membri ai secretariatului APSCF; planifică calendare de derulare și planuri de implementare ale proiectelor, redactează rapoartele proiectelor.
 5. În vederea bunei implementări a proiectelor APSCF, colaborează cu alți membri ai secretariatului APSCF. Inițiază/Facilitează întâlniri de lucru între membrii secretariatului APSCF, care să rezolve problemele ridicate în procesul de implementare a proiectelor, atât din punct de vedere operaţional cât și financiar-administrativ.
 6. În funcţie de cerințele de implementare ale proiectelor și de problemele acestora, Managerul de Programe va comunica cu organizaţiile membre APSCF, conducerea acestora și în măsura necesităților, chiar membrii acestora.
 7. Contribuie la dezvoltarea şi implementarea activităţilor de advocacy (mapping actori relevanți și relaționare cu aceștia). Reprezintă organizația în fața terților în limitele delegării de către Secretarul general/Consiliul de Administrare și Președintelui APSCF;
 8. Participă la elaborarea rapoartelor, publicațiilor, documentelor de cercetare, elaborarea de documente de poziții oficiale ale APSCF;
 9. Întocmeşte rapoarte de activitate, periodic sau la solicitare, de câte ori este nevoie. Informează regulat Secretarul general/Consiliul de administrare asupra progresului implementării
 10. Identifică posibile surse de finanțare și stabileşte în acord cu Secretarul General / Consiliul de Administrare/Președintele posibilitatea și maniera atragerii de fonduri pentru îndeplinirea obiectivelor APSCF. Contribuie la scrierea propunerilor de proiecte.
 11. Coordonează programele de capacitare pentru membrii secretariatului APSCF;
 12. Se ocupă personal de sau deleagă coordonatorilor de proiecte/asistenților, sarcini administrative cum ar fi corespondența cu partenerii proiectelor, pregătirea unor documente și acte legate de implementarea activităților de proiect, etc.
 13. Contribuie la elaborarea și coordonează dezvoltarea materialelor promoționale ale proiectelor, precum și alte materiale, produse ale diferitelor proiecte ca: suport pentru training, buletine informative, broșuri, materiale educaţionale, în format print sau electronic.
 14. Se implică în organizarea diferitelor evenimente și activităţi derulate de către APSCF pe lângă activităţile în cadrul proiectelor și programelor curente.
 15. La solicitarea secretarului General/Consiliului de Administrare/Președintelui poate îndeplini diverse sarcini care nu se subscriu neapărat specificului postului, în limitele legale, la solicitarea Secretarul general/COnsiliul de administrare/Președintelui.

Cerințe pentru ocuparea postului: 

 • Studii superioare (de preferință asistenţă socială, sociologie, drept, științe politice, studii europene, relații internaționale sau profiluri asemănătoare);
 • Experiență de minim 5 ani în coordonare de programe/proiecte;
 • Experiență de minim 3 ani în concepere şi implementare de proiecte sociale; (experiența în programe şi proiecte internaţionale constituie un avantaj);
 • Experiență în dezvoltarea şi implementarea programelor de dezvoltare organizațională; Experiență în conceperea și implementarea de proiecte de formare;
 • Cunoştinţe în managementul organizațional, management strategic, managementul programelor/proiectelor;
 • Cunoştinţe operare PC: MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet Explorer, constituie un avantaj cunoștințele privind gestionarea paginilor web/ blog și comunicare social-media;
 • O bună cunoaștere a limbii engleze, ruse (O altă limbă de circulație internaţională constituie un avantaj);
 • Cunoașterea mediului organizaţiilor neguvernamentale din domeniul social şi în special din protecţia copilului;
 • Flexibilitate şi adaptabilitate la diversele cerințe de raportare ale diverșilor finanțatori;
 • Fără antecedente penale;
 • Inițiativă şi capacitatea de a lucra cu o supervizare minimă;
 • Excelentă comunicare şi abilități pentru lucrul în echipă;
 • Rezistență la stres.

Abilități și aptitudini necesare pentru ocuparea postului:  

 • Aptitudini de planificare şi abordare strategică;
 • Capacitate de analiză şi sinteză;
 • Capacitate de elaborare şi aplicare a proiectelor de finanțare/programelor de formare;
 • Excelente aptitudini de comunicare;
 • Pro-activism, dinamism, spirit inovator;
 • Abilități de coordonare, spirit de echipă;
 • Responsabilitate şi loialitate faţă de angajator.

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită CV-ul actualizat și scrisoarea de motivare cu indicarea a 2 persoane de referință, la adresa de e-mail: ipopusoi@aliantacf.md, cu subiectul „Manager Programe”, până la data de 20 august 2023. Pentru concretizări, puteți scrie la adresa de e-mail ipopusoi@aliantacf.md.

APSCF promovează valorile diversității, incluziunii și egalității de gen în forța de muncă. Toți candidații, indiferent de sex, vârstă și mediul etno-cultural, sunt încurajați să aplice și să facă parte din echipa noastră. APSCF nu tolerează exploatarea sexuală, orice formă de violență și abuz, hărțuirea de orice fel, inclusiv hărțuirea sexuală și discriminarea. Candidatul selectat va trebui să semneze o politică privind protecția copilului înainte de angajare.