Servicii de consultanță în domeniul scrierii propunerilor de proiect

APSCF solicită serviciile unui consultant pentru a oferi suport tehnic la elaborarea unei propuneri de proiect în domeniul educației incluzive.

În perioada 1 iulie 2020 – 31 decembrie 2021, APSCF implementează proiectul „Societatea civilă pentru dreptul la educație pentru toți copiii din Moldova”, cu suportul financiar oferit de OXFAM Ibis. Proiectul are scopul de a contribui la realizarea ODD 4 – asigurarea unei educații de calitate incluzive și echitabile pentru copiii din Moldova prin participarea societății civile la crearea condițiilor optime de realizare a ODD. Pentru a continua procesele de promovare a unei educații incluzive de calitate APSCF pregătește următoarea etapă a proiectului „Societatea civilă pentru dreptul la educație pentru toți copiii din Moldova”.

În acest scop, APSCF contractează servicii de consultanță pentru oferirea de suport tehnic la elaborarea unei propuneri de proiect în domeniul educației incluzive perioada 1-10 noiembrie 2021.

Serviciile vor include: formularea și justificarea problemei pentru propunerea de proiect, descrierea contextului, elaborarea teoriei schimbării a propunerii de proiect, cadrul logic și cadrul de monitorizare și evaluare, elaborarea bugetului conform cerințelor finanțatorului. Detalii despre livrabile, termenele limită și condițiile de participare în Termenii de Referință publicați aici.

Termen limită pentru depunerea dosarelor – 02 noiembrie 2021, ora 18:00.

Dosarele vor fi trimise prin e-mail la adresa ipopusoi@aliantacf.md cu indicare la tema mesajului „Oferta servicii de consultanță- Asistență scriere de proiecte”.