Căutăm coordonator/oare de proiecte

Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) anunță concurs pentru funcția vacantă de coordonator/oare proiecte.

Program de muncă

full-time (8 ore)

Perioada de angajare

12 luni cu posibilitate de extindere 

Atribuții și responsabilități
 • Participarea activă la planificarea, monitorizarea și evaluarea proiectului/proiectelor, precum și planificarea și organizarea activităților relevante postului;
 • Elaborarea rapoartelor de implementare a proiectelor, conform cerințelor (periodicitate și format) partenerilor de dezvoltare;
 • Gestionarea bugetului și activităților proiectului/proiectelor în conformitate cu procedurile interne ale APSCF și condițiile partenerilor de dezvoltare;
 • Completarea planurilor de monitorizare și evaluare a proiectelor;
 • Elaborarea conceptelor de evenimente, în colaborare cu Secretarul General și în baza planului de activitate al APSCF;
 • Organizarea conform cronogramelor aprobate de finanțatori, a activităților de proiect în derulare în cadrul Secretariatului APSCF (elaborarea draft-urilor de invitații, agendă, comunicare cu experții invitați/consultanți, participanți etc);
 • Participarea la scrierea de noi proiecte/programe;
 • Facilitarea atelierelor și ședințelor la necesitate;
 • Asigurarea și menținerea dialogului cu stakeholderi, parteneri de dezvoltare etc.
 • Coordonarea și comunicarea cu experții contractați de organizație;
 • Coordonarea logisticii în cadrul evenimentelor (elaborarea actelor pentru proceduri de achiziții etc), în colaborare cu membrii echipei;
 • Participarea la diverse ședințe și evenimente pentru a reprezenta organizația;
 • Documentarea evenimentelor organizate și stocarea informațiilor în arhivele proiectelor;
 • Traducerea scrisă (engleză, română, rusă) a documentelor aferente proiectelor și activității APSCF;
 • Elaborarea/ redactarea proceselor-verbale ale ședințelor Consiliului Coordonator APSCF și altor ședințe, la necesitate;
 • Elaborarea scrisorilor, notelor informative, sinteze și alte documente adresate partenerilor, membrilor etc.;
 • Implicare în elaborarea publicațiilor APSCF;
 • Asistarea Secretarului General și Consiliului Coordonator în pregătirea/elaborarea prezentărilor;
 • Alte roluri şi responsabilități la delegarea Secretarului General al APSCF.
Formare, abilități și calități personale
 • Studii superioare în științe socio-umane (ex: sociologie, educație, psihologie, jurnalism etc.);
 • Minim 3 ani de experiență profesională în managementul proiectelor în domeniul social și educațional;
 • Experiență în sectorul asociativ;
 • Cunoaşterea avansată a limbilor engleză și română;
 • Abilități de a opera cu pachetul Microsoft Office (Word, Excel, Power Point etc.);
 • Capacităţi avansate de organizare şi management al informaţiilor, de elaborare, inclusiv redactare, a documentelor;
 • Capacitate de realizare a sarcinilor, de organizare a timpului, de  respectare a termenelor-limită;
 • Abilităţi avansate de comunicare;
 • Capacitate de a lucra în echipă și individual;
 • Sensibilitate la problemele copiilor şi familiilor;
 • Dinamism, spirit de cooperare;
 • Responsabilitate, disciplină, corectitudine şi seriozitate;
 • Angajament pentru muncă flexibilă în timp (orientare spre realizarea obiectivelor);
 • Rezistenţă pentru activitate în condiţii şi situaţii de stres;
 • Disponibilitate pentru deplasări periodice în teren (pe teritoriul RM) dar și la nivel internațional.
Relaţii conform organigramei

Coordonatorul/toare de Proiecte se subordonează Secretarului General al APSCF şi colaborează cu alți membri ai Secretariatului APSCF.

Evaluarea activităţii

Evaluarea se efectuează de către Secretarul General al APSCF în baza raportului săptămânal de activitate.

Persoanele interesate vor expedia CV-ul actualizat și scrisoarea de motivare la adresa electronică: alachi@aliantacf.md, cu mențiunea “Angajare – Coordonator de proiecte”, până la  5.09.2021.

Doar persoanele preselectate vor fi invitate la interviu.