Asigurarea respectării drepturilor copiilor în condițiile actualei pandemii

În contextul stării de urgență instituite în țară și a pandemiei de COVID-19, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) este preocupată de impactul negativ asupra copiilor și familiilor acestora. Toate măsurile de izolare și carantină ce țin de aflare la domiciliu, pot avea un efect negativ asupra grupurilor care sunt într-un risc și mai mare: copiii afectați de sărăcie; copiii cu necesități educaționale speciale; copiii din instituțiile rezidențiale; copiii victime ale violenței domestice; copiii străzii; copiii refugiați; copii aflați în detenție, inclusiv, cei de 0-3 ani aflați împreună cu mamele lor în instituțiile de detenție; copiii fără îngrijire părintească etc.

Măsurile de carantină, precum închiderea școlilor și restricționarea deplasărilor, pot tulbura viața de zi cu zi a copiilor și suportul social al acestora, în același timp generând stres pentru părinți sau persoanele în grija căror se află copilul, impunându-le să găsească noi modalități de îngrijire a copilului sau să renunțe la serviciu.

Situația din țară este în schimbare rapidă iar APSCF este îngrijorată de răspunsul Guvernului la necesitățile copiilor din grupurile vulnerabile. Urmărind evoluția lucrurilor au fost identificate câteva aspecte îngrijorătoare:

  • Capacitatea instituțiilor de învățământ de a asigura continuarea studiilor, în contextul în care copiii afectați de sărăcie nu dispun de resurse necesare pentru a continua studiile în regim on-line. 
  • Copiii cu cerințe educaționale speciale sunt afectați de situație, ori ei necesită abordări individualizate și adaptate necesităților, ceea ce consituie o provocare foarte mare în actualele condiții. 
  • Copiii din familii monoparentale/cu un singur îngrijitor, sau copii a căror părinți se  îmbolnăvesc de noul Coronavirus. 
  • Riscurile de violență domestică pot crește pe măsură ce perioada de izolare/ carantină  se prelungește. Rapoartele internaționale au arătat că femeile și copiii au un risc mai mare de abuz în propriile case. În acest sens, linii de ajutor și consilierea online sunt esențiale. 
  • Insuficiența accesului la serviciile de protecție a copilului. 

Criza și consecințele acesteia vor pune un efort suplimentar pe sistemul de protecție a copilului.  Acțiunile autorităților de resort trebuie să fie concentrate pe oferirea unei protecții cât mai eficiente a copiilor din grupurile vulnerabile în special, în condițiile unei izolări sociale când contactul copilului cu lumea înconjurătoare și cu persoanele abilitate care l-ar putea ajuta, este destul de limitat.