Consolidarea participării societății civile în implementarea și monitorizarea Convenției de la Lanzarote

În 8-9 aprilie a avut loc la Strasbourg conferința internațională
„Consolidarea participării societății civile în implementarea și monitorizarea Convenției de la Lanzarote”.

Eliminarea tuturor formelor de violență împotriva copiilor, inclusiv exploatarea sexuală și abuzul sexual, este identificată ca un domeniu prioritar de acțiune în cadrul Strategiei Consiliului Europei pentru Drepturile Copilului (2016-2021). În acest scop, Consiliul Europei va promova, monitoriza și sprijini punerea în aplicare a Convenției Consiliului Europei privind protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzului sexual (Convenția de la Lanzarote). Convenția de la Lanzarote este instrumentul juridic internațional cel mai ambițios și mai cuprinzător pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale, incluzând dispoziții privind prevenirea și urmărirea penală a autorilor. Convenția de la Lanzarote a intrat în vigoare în iulie 2010 și cere părților semnatare să incrimineze toate formele de infracțiuni sexuale împotriva copiilor și să adopte măsuri legislative specifice pentru prevenirea violenței sexuale, protejarea victimelor și urmărirea penală a autorilor.

Conferința „Consolidarea participării societății civile în implementarea și monitorizarea Convenției de la Lanzarote” a urmărit consolidarea cooperarării dintre Consiliul Europei și actorii societății civile și construirea capacităților de prevenire și protecție a copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale. Obiectivele conferinței au fost:

  • familiarizarea participanților cu agenda Consiliului Europei privind drepturile copilului, inclusiv cu Convenția de la Lanzarote și cu procesul de monitorizare a acesteia;
  • discutarea strategiilor și modurilor în care actorii societății civile pot consolida punerea în aplicare a Convenției de la Lanzarote la nivel local și național și pot dezvolta sau aprofunda angajamentul lor în cadrul Comitetului de la Lanzarote; și
  • oferirea posibilității de a împărtăși experiențe, practici promițătoare și lecții învățate cu colegii la nivel pan-european.

Conferința a reunit aproape 30 de reprezentanți ai ONG-urilor din țările targetate (Albania, Armenia, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Croația, Republica Cehă, Estonia, Lituania, Republica Moldova, Muntenegru, România, Federația Rusă, Polonia, Serbia, Slovacia, Spania, Turcia și Ucraina), reprezentanți ai ONG-urilor cu experiență în contribuția la activitatea Comitetului de la Lanzarote, precum și reprezentanți ai ONG- partenerii actuali și / sau viitori ai activităților de cooperare ale Consiliului Europei pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale. APSCF a fost reprezentată la conferință de Vasile Coroi, Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC), membru CC.