Un nou Memorandum de înțelegere semnat de Primăria municipiului Chișinău, UNICEF Moldova și APSCF

La 5 martie 2019, Primăria municipiului Chișinău, UNICEF Moldova și Alianța ONG-urilor active în domeniul protecției sociale a copilului și familiei (APSFC) au semnat un nou Memorandum de înțelegere pentru anii 2019-2022, ce are drept scop consolidarea sistemului de protecție a copilului, a sistemului sănătății, educației, dezvoltării timpurii, precum și a segmentului adolescenților și tinerilor în municipiul Chișinău.

O inițiativă similară a fost implementată în anul 2018, când o echipă de experți a evaluat performanța organizațională a Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului (DMPDC) și a propus spre aprobare Consiliului Municipal Chișinău o foaie de parcurs pentru îmbunătățirea sistemului municipal de protecție a copilului.

Primarul general interimar, Ruslan Codreanu, a menționat că pentru administrația publică locală Chișinău calitatea serviciilor sociale oferite copiilor vulnerabili devine o prioritate, copiii fiind viitorul de mâine și parte a societății în care trăim. „Având un raport detaliat de evaluare și o foaie de parcurs, știm care sunt cele mai bune căi de promovare a capacității sistemului municipal, pentru a răspunde nevoilor copiilor vulnerabili și de a le asigura reintegrarea socială”, a mai spus edilul capitalei.

La rândul său, reprezentanta de țară UNICEF Moldova, Desiree Jongsma, a ținut să remarce importanța implementării la nivel local a practicilor privind protecția copilului, care au dat rezultate în mai multe state, mai ales cele privind oferirea protecției grupurilor mai mici de copii, care sunt mai puțin vizibile pentru sistemele naționale. „Pentru a aborda problemele copiilor marginalizați, în cele mai multe dintre intervențiile noastre, ne propunem abordări GLOCALE: o combinație a celor mai bune practici globale și a mobilizării la nivel local”, a adăugat Desiree Jongsma.

Secretarul General APSCF, Carolina Buzdugan a reiterat deschiderea și angajamentul, în calitate de reprezentanți ai societății civile, de a contribui prin parteneriatul creat la consolidarea sistemului de protecție a copilului, sistemului sănătății, educației. ”Ne dorim ca această colaborare să determine prestarea de către direcțiile primăriei a unor servicii de calitate, racordate la necesitățile beneficiarilor. Doar prin angajamente clare și parteneriate durabile pot fi produse schimbări și îmbunătățiri de care vor beneficia familiile, copiii și tinerii”.

Mai jos puteți urmări înregistrarea ceremoniei de semnare a memorandumului.