Prezentarea raportului de evaluare a eficienței și eficacității Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului (DMPDC) și a foii de parcurs

La 20 februarie 2019 a avut loc prezentarea raportului de evaluare a eficienței și eficacității DMPDC, dezvoltat în cadrul proiectului „Evaluarea eficienței și eficacității Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului Chișinău”, implementat de APSCF, în cooperare cu Primăria Municipiului Chișinău și UNICEF Moldova.

Evenimentul a demarat cu discursul domnului Ruslan Codreanu, Primar General interimar al municipiului Chișinău, care a reiterat importanța domeniului social și l-a identificat ca una dintre prioritățile municipalității. Ruslan Codreanu a subliniat că raportul se referă la toate subdiviziunile administrației publice locale: Direcția finanțe, Direcția asistență socială și sănătate, Direcția educație, cultură, tineret și sport etc. Fiecare entitate urmează să înainteze propuneri argumentate pentru a schimba lucrurile și percepția în municipiul Chișinău, pe domeniul de profil, astfel încât peste o perioadă de timp să fie înregistrate și rezultatele întregii echipe.

Sergiu Rusanovschi, Specialist Protecția Copilului UNICEF Moldova, a menționat că acest parteneriat este unul strategic și reprezintă un început pîm eforturile de identificare a modalităților optime de a ajuta municipalitatea.

Liliana Rotaru, Președinta Alianței ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) a remarcat curajul Primăriei de a solicita această evaluare, de a determina situația curentă și a indentifica direcția și pașii care trebuie parcurși. Este important și pentru societatea civilă să cunoască unde este necesar suportul și ce poate face în acest sens.

Prin misiunea, obiectivele, serviciile furnizate și beneficiarii săi, DMPDC este principala instituție publică responsabilă pentru protecția drepturilor copilului în municipiul Chișinău. DMPDC a contribuit semnificativ la respectarea dreptului primordial al copilului de a creşte şi a fi educat într-un mediu familial.

În cadrul evenimentului au fost prezentate metodologia evaluării DMPDC, rezultatele acesteia, constatările esențiale și recomandările, elaborate de echipa de experți – Camelia Gheorghe, expert internațional și Dumitru Budianschi, expert național. Evaluarea a fost una participativă – 159 persoane intervievate sau consultate (inclusiv 28 părinți/îngrijitori); 27 interviuri, 10 focus grupuri; vizite la un eșantion de 3 suburbii ale municipiului Chișinău: Sîngera, Bubuieci, Ciorescu; vizite, interviuri și observaație directă la 3 servicii pentru copii (CCCT „Satelit”, Centrul de zi „Atenție” și CMPRCVF); anchetă McKinsey de identificare a nivelului de dezvoltare al DMPDC (158 respondenți, rată de răspuns: 60%); constatări validate în timpul a două debriefing-uri; recomandări pe bază de feedback părți interesate.

Recomandările propuse în baza evaluării vizează câteva domenii mari de intervenție: planificare strategică și operațională; reorganizare și dezvoltarea structurii instituționale; studii, analiză, prognoză; managementul resurselor umane; monitorizare, raportare și sisteme informaționale; managementul riscurilor și financiar; participare, transparență, comunicare instituțională.

Lucia Caciuc, Șef interimar DMPDC a prezentat foaia de parcurs pentru consolidarea sistemului de protecție a copilului în Chișinău, care se bazează pe domeniile de intervenție menționate mai sus. D-na Caciuc a subliniat importanța suportului Consiliului Municipal Chișinău, a Primăriei Municipiului Chișinău, a tuturor structurilor subordonate acestora și a donatorilor în implementarea foii de parcurs, pentru ca peste 24 de luni să poată fi spus că DMPDC este raliată nu doar la drepturilor copilului, dar și operează într-un cadru de transparență, planificare bazată pe dovezi și cu resurse umane continuu instruite și motivate să fie parte a schimbării.