Adunarea generală a membrilor APSCF

În perioada 6-7 decembrie, organizațiile membre APSCF s-au întâlnit timp de două zile la Chișinău pentru Adunarea Generală. În cadrul adunării a fost prezentată activitatea rețelei în 2018, a fost aleasă noua componență a Consiliului Coordonator și Cenzorul APSCF, și a fost discutat planul de activitate pentru anul 2019.

Evenimentul a debutat cu prezentarea Carolinei Buzdugan, secretarul general APSCF, a activităților alianței din anul 2018.  Raportul final de activitate a rețelei va fi publicat la începutul anului 2019.

La  Adunarea Generală, membrii au ales prin vot direct noua componență a Consiliului Coordonator pentru mandatul 2019 – 2020 și Cenzorului APSCF, respectiv:

  • Asociația pentru Abilitarea Copilului și Familiei “AVE Copiii”
  • Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii
  • Concordia. Proiecte Sociale
  • Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC)
  • Centrul Internațional pentru Protecția şi Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada”
  • Instituția Religioasă Misiunea Sociala „Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei.
  • Cornelia Cincilei, director executiv al Programului Educațional „Pas cu Pas” a fost aleasă în calitate de Cenzor al APSCF

Anul acesta, ordinea de zi a inclus sesiunea „Prezentarea recomandărilor copiilor pentru titularii de obligații responsabili de împuternicirea și protecția copiilor ceacționează ca apărători ai drepturilor omului”, moderată de Iosif Moldovanu, director executiv CIDDC. Concluziile prezentate în cadrul sesiunii sunt rezultatul procesului de consultare a adolescenților, beneficiari ai membrilor APSCF, care a demarat în iulie 2018 cu un atelier de lucru.

A doua zi a adunării a început cu prezentarea rezultatelor evaluării nivelului de satisfacție și a necesităților membrilor APSCF. De asemenea, a fot prezentat Planul de activitate al APSCF pentru anul 2019. Membrii au propus mai multe recomandări, care urmează a fi integrate în planul de acțiuni.

Adunarea generală s-a încheiat cu o sesiune open space, în care membrii APSCF au împărtășit experiențele proprii și detalii despre activitățile și proiectele implementate pe parcursul acestui an. Cu această ocazie au vorbit Viorica Matas, vice-director executiv la „Concordia. Proiecte Sociale”, prezentând serviciile sociale destinate tinerilor orfani și rămași fără îngrijire părintească, create și implementate de Concordia; Rodica Ivtodi, coordonator regional DARE, care a prezentat detalii privind implicarea Misiunii Sociale „Diaconia” în cadrul programului și metodele alternative pentru implicarea copiilor și tinerilor din medii vulnerabile în procesul de învățare și integrare socială; Cornelia Cincilei, director executiv al Programului Educațional „Pas cu Pas”, a vorbit despre aspectele fundamentale privind înțelegerea educației incluzive de calitate din experiența programului Pas cu Pas; Olga Guzun, manager comunicare SOS Autism, a împărtășit bunele practici ale organizației și a relatat despre activitățile desfășurate în Centrul de Resurse și Abilitare și Grădinița Incluzivă Micul Prinț, cursurile și materialele elaborate pentru instruirea cadrelor didactice și părinților în domeniul autismului.