Asigurarea dreptului la educație pentru copiii cu dizabilități

Asigurarea dreptului la educație pentru copiii cu dizabilități și obiectivele de perspectivă pentru realizarea eficientă a educației incluzive în Republica Moldova au fost discutate, la Chișinău,  în cadrul Conferinței Naționale „Asigurarea dreptului la educație pentru copiii cu dizabilități” din 5 decembrie. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) împreună cu Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF Moldova) și Alianța ONG-urilor active în domeniul protecției familiei și copilului (APSCF), în contextul implementării Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020.

Conferința a reunit circa 250 de participanți – factori de decizie, parteneri de dezvoltare, autorități publice locale, reprezentanți ai mediului academic, experți naționali și internaționali. Conferința a fost organizată pentru a consolida angajamentul tuturor actorilor implicați în  asigurarea dezvoltării continue a educației incluzive conform documentelor internaționale ratificate, prin prezentarea rezultatelor obținute la nivel național. Evenimentul contribuie la sensibilizarea opiniei publice privind incluziunea copiilor, elevilor și studenților cu dizabilități în toate instituțiile de învățământ din Republica Moldova.

Secretarul de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Andrei Chistol a menționat că “astăzi, ca niciodată, sistemul de educație și cele conexe se adaptează continuu pentru realizarea educației de calitate pentru toți. Niciun copil nu poate fi exclus din sistemul de învățământ din cauza dizabilității. Educația incluzivă cere recunoașterea modificărilor din cadrul întregului sistem de învățământ. Suntem de acord că nu pot exista două sisteme de învățământ: școli generale și școli speciale. Recunoaștem că nu suntem în măsură să implementăm această prevedere imediat, atâta timp cât nu ne vom atinge angajamentul asigurării disponibilității, accesibilității, acceptabilității și adaptabilității sistemului de învățământ în ansamblu”.

Reprezentanta de țară UNICEF în Moldova Desiree Jongsma a remarcat că astăzi, aproape jumătate din toți îngrijitori și elevi acceptă copii cu dizabilități în clasele obișnuite. ”Cu șase ani în urmă, doar un sfert dintre ei erau favorabili educației incluzive. Este o apreciere pozitivă pentru sistemul de învățământ. Părinții văd că școlile sunt mai pregătite pentru includerea copiilor cu nevoi educaționale speciale”, a adăugat Desiree Jongsma.

”Niciodată nu a fost educația mai importantă ca în timpul nostru. Guvernele și Familiile investesc tot mai mult în acest proces. Iar rolul nostru – al organizațiilor din societatea civilă – este să sprijinim acest proces când este nevoie sau să semnalăm atunci când un copil nu are acces la educație de calitate, în special în cazul copiilor cu dizabilități și al părinților acestora, pentru a cere respectarea acestui drept esențial”, a declarat  Liliana Rotaru, președinta APSCF.

La finalul reuniunii participanții au adoptat o rezoluție, prin care autoritățile, instituțiile din domeniile educație, asistență socială și sănătate, părinții și membrii societății civile își asumă angajamentul comun să colaboreze pentru eliminarea barierelor și crearea oportunităților de acces la educație pentru toți copiii.

Conform datelor Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, la momentul actual în instituțiile de învățământ general din Republica Moldova sunt incluși 9952 copii cu cerințe educaționale speciale – cu circa 45 % mai mulți față de anul 2013, creștere datorată identificării acestora prin mecanismul de evaluare a dezvoltării copilului.

La finele conferinței a avut loc Gala Educației Incluzive 2018, care se desfășoară deja al treilea an consecutiv. Trofeul „Alexandra Grajdian” pentru CURAJ ȘI INOVAȚIE în promovarea educației incluzive a fost decernat Școala primară-grădiniță “Alexandra Donici” din Cahul. Alte 6 instituții de învățământ au primit mențiuni și seturi PECS de lucru cu copiii cu cerințe educaționale speciale.