#DGD2018 – Copiii, apărători ai drepturilor omului

La 28 septembrie are loc Ziua Discuțiilor Generale – eveniment pe care Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului îl dedică discuțiilor privind un subiect sau articol specific din Convenția ONU pentru Drepturile Copilului (UNCRC). În contextul celebrării a 20 de ani de la adoptarea Declarației ONU privind apărătorii drepturilor omului și 70 de ani de la adoptarea Declarației Universale privind Drepturile Omului, și la inițiativa Child Rights Connect, Ziua Discuțiilor Generale #DGD2018 va utiliza acest prilej pentru mobilizarea internațională în vederea respectării drepturilor copiilor de a acționa ca apărători ai drepturilor omului. În această zi, un grup de copii din 19 țări, inclusiv Republica Moldova, vor participa la ședința Comitetului ONU, unde vor prezenta un raport care conține recomandările lor cu privire la protecția și împuternicirea copiilor ce acționează ca apărători ai drepturilor omului.

Scopul #DGD2018 este de a crește gradul de înțelegere și conștientizare privind rolul, experiența și opinia copiilor care acționează ca apărători ai drepturilor omului, lacunele legale (internaționale și naționale) privind protecția și împuternicirea acestor copii, obligațiile statelor și responsabilitățile adulților legate de protecția și împuternicirea copiilor.

În Moldova, #DGD2018 este promovată de către APSCF sub sloganul Copiii – apărători ai drepturilor omului, cu organizarea  unor activități care au inclus desfășurarea a două ateliere de lucru cu 25 de copii beneficiari sau voluntari ai organizațiilor membre ale Alianței, în cadrul cărora aceștia au formulat recomandări privind respectarea drepturilor copiilor, recomandări cuprinse în raportul despre protecția și împuternicirea copiilor ce acționează ca apărători ai drepturilor omului la noi în țară, care poate fi consultat aici.

Acțiunile #DGD2018 continuă în săptămâna 24-30 septembrie cu o campanie de sensibilizare a opiniei publice desfășurată online pe canalele APSCF și ale partenerilor săi. Mesajele campaniei sunt rezultatul unui proces participativ în cadrul căruia au fost implicați copiii și reprezentanții organizațiilor membre APSCF, promovând protecția și împuternicirea copiilor care acționează ca apărători ai drepturilor omului: ▪ Drepturile Omului nu țin cont de vârstă, ▪ Copiii au drepturi, tu îi informezi, ▪ Copiii sunt prezentul, ascultă-le opiniile acum, Fii super-apărătorul Drepturilor Copilului.