Transpunerea valorilor educației incluzive în acțiunile procesului educațional din perspectiva Indexului Incluziunii

Alinierea politicilor sociale naționale la standardele internaționale presupune și asumarea promovării unor practici educaționale incluzive. Aceste practici trebuie să fie oglindite de un cadru legal care să asigure dreptul la educație pentru toți, indiferent de necesități sau de vârstă. În acest context, și pentru a contribui la implementarea educației incluzive în Moldova, unul dintre obiectivele pe care ni le propunem vizează consolidarea capacităților cadrelor didactice în domeniul educației incluzive.

Astfel, pe 17 ianuarie 2018, APSCF a organizat atelierul „Transpunerea valorilor educației incluzive în acțiunile procesului educațional din perspectiva Indexului incluziunii”, cu participarea reprezentanților universităților și facultăților cu profil pedagogic din Moldova. Atelierul a fost deschis de Liliana Rotaru, Președinta APSCF, care a oferit detalii despre valorile și activitățile alianței. Sesiunea a fost continuată de Carolina Buzdugan, Secretar General al APSCF, cu o prezentare a proiectului și a obiectivelor alianței în implementarea educației incluzive. La rândul lor, reprezentanții universităților au detaliat așteptările lor referitoare la mecanismele de formare a cadrelor didactice și la cadrul conceptual al educației incluzive. 

În cadrul evenimentului a fost prezentată structura Indexului incluziunii școlare, elaborat de Tony Booth și Mel Ainscow cu scopul de a promova educația și participarea tuturor copiilor la învățământul de masă. Indexul este un material de suport care oferă școlilor posibilitatea autoevaluării și a consemnării progresului în procesul apropierii de idealul „școlii pentru toți”.

Viorica Cojocaru, coordonatorul programului educație incluzivă al CCF Moldova, a explicat utilitatea Indexului și cum acesta poate stabili nivelul de corespundere a școlii, mediului sau procesului de învățare cu practicile și valorile incluzive. Evaluând gradul de conștientizare a necesității profesării incluziunii de către toți actorii implicați în procesul instructiv-educativ, Indexul contribuie la îmbunătățirea practicilor în instituțiile de învățământ, astfel încât să promoveze o educație incluzivă.

S-a discutat apoi despre posibilitățile de integrare a conținuturilor de educație incluzivă în toate cursurile de instruire și formare a cadrelor didactice, pentru a le pregăti de aplicarea unor tehnici didactice moderne care să asigure un proces educațional incluziv. În acest scop, și ca rezultat al atelierului, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” a propus semnarea unui acord de colaborare între APSCF și Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială.

Atelierul a fost organizat în cadrul proiectului Dinamizarea Procesului de Educație Incluzivă în Republica Moldova finanțat de Global Campaign for Education prin intermediul Arab Campaign for Education for All.