Mai mulți copii vor crește în familii către 2017 datorită unui proiect lansat de UNICEF și CCF/HHC Moldova, cu sprijinul Guvernului R. Moldova

În următorii doi ani vor fi create două creșe sociale pentru copii de la 4-6 luni în suportul familiilor social-vulnerabile pentru a preveni separarea acestora de familie. Totodată, pentru un număr total de 45 de copii din cadrul Centrului de plasament temporar și reabilitare pentru copii din Bălți vor fi identificate forme de protecție de tip familial, iar în locul serviciului rezidențial vor fi create servicii sociale și medicale pentru sprijinirea familiilor cu copii în dificultate.

Astea sunt doar câteva acțiuni din cadrul unui proiect lansat astăzi de CCF Moldova – reprezentant al Hope and Homes for Children Marea Britanie (HHC) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), prin care aspiră să reducă numărul copiilor de vârstă mică și a celor cu dizabilități în instituțiile rezidențiale din țară.

Sprijin pentru 25 de asistenți parentali profesioniști

Proiectul, în valoare totală de 425,800 Euro, va sprijini familiile vulnerabile cu copii cu vârsta 0-3 ani. Totodată, echipa CCF/HHC va mai sprijini 25 de familii de asistenți parentali profesioniști specializați în îngrijirea copiilor sub vârsta de 3 ani și a celor cu dizabilități.

Proiectul va contribui și la completarea legislației privind intervențiile pentru ajutorarea părinților vulnerabili și a copiilor lor, va instrui profesioniștii la nivel local, astfel ca numărul cazurilor de abandon al copiilor de vârstă mică să fie redus la minimum posibil.

„Copiii sunt valoarea incontestabilă a unei societăţi. Toţi copiii, inclusiv cei lipsiţi de grija părinţilor, trebuie să crească într-o societate capabilă să-i ocrotească, să le ofere dreptul de a creşte și a fi educați într-un mediu familial”, a menționat viceministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Nighina Azizov în cadrul evenimentului de lansare a proiectului.

Proiect menit să prevină abandonul

„În pofida scăderii de trei ori a numărului de copiilor aflați în instituții, mulți copii cu dizabilități continuă să fie instituționalizați, împreună cu copii mici sub 3 ani. Această inițiativă va ținti familiile cele mai vulnerabile prin faptul că va preveni abandonul acestor copii, va îmbunătăți serviciile lor de îngrijire și de asistența parentală profesionistă”, a spus Reprezentanta UNICEF, Nune Mangasaryan.

Proiectul va prevedea și lansarea unei campanii ample de comunicare menite să recruteze asistenți parentali profesioniști pentru copii mici care nu au o familie.

“Primii ani de viață sunt perioada cea mai critică pentru dezvoltarea ulterioară a ființei umane. Aceste prime experiențe influențează cogniția, adaptarea socială, propriul model familial, comportamentul și chiar sănătatea fizică – toate legate direct de atașament, ce poate fi oferit nelimitat doar în mediul familial ”, a menționat Președintele CCF/HHC Moldova, Liliana Rotaru.

Eforturi suplimentare pentru a continua reformele

Proiectul este o continuare a inițiativei de reducere a numărului copiilor în instituții rezidențiale și creștere a numărului de copii reintegrați în familii. De la începutul reformării sistemului rezidențial de protecție a copilului din Moldova, numărul copiilor plasați în instituții s-a diminuat de la 11,500 (2007) la 3,800 (2015).

Totuși, dezinstituționalizarea decurge mai dificil în cazul copiilor de vârstă mică 0-3 ani și a copiilor cu dizabilități, de aceea sunt necesare eforturi comune suplimentare pentru a continua mersul reformelor. În acest sens, un memorandul cuadrilateral de cooperare între Ministerul Sănătății, Ministerul Familiei, Protecției Sociale și Familiei, UNICEF și CCF/HHC Moldova urmează a fi semnat pentru a facilita procesul de implementare a proiectului.

Inițiativa se înscrie în prioritățile UNICEF de a asigura protecția și accesul copiilor de vârstă fragedă la un mediu familial, cu prioritatea Guvernului de a stopa gradual instituționalizarea copiilor până la 3 ani, potrivit Strategiei pentru protecția copilului 2014-2020, și presupune armonizarea cu standardele europene.