Seminar: „Implementarea educației incluzive în RM: oportunități și provocări’’

CCF Moldova și Alianța ONG-lor active în domeniul Protecției Copilului și Familiei (APSCF) cu suportul financiar SOIR Moldova a desfășurat pe 19 iunie curent seminarul: ’’Implementarea educației incluzive în RM: oportunități și provocări’’

Activitatea este desfășurată cu scopul de a prezenta Rezultatele evaluării  modelelor de educație incluzivă în RM, implementate în școlile pilot în vederea identificării practicilor pozitive, a lecțiilor învățate și a provocărilor pentru dezvoltarea politicilor în domeniul educației, dar și pentru a formula, într-o manieră participativă, recomandări de depășire a provocărilor.

Evaluarea s-a desfășurat în perioada noiembrie-decembrie 2014 și realizarea ei a fost posibilă susținerii Fondului Societății Civile pentru Educație, prin intermediul Campaniei Globale pentru Educație și cofinanțat de SOIR.

În cadrul seminarului au participat ONG-uri, reprezentanți ai ME, MF, CRAP, precum și APL-uri din 14 raioane.

Formularea recomandărilor s-a desfășurat în cadrul a trei ateliere:

– Procesul de predare – învățate în școlile incluzive

– Finanțarea educației incluzive

– Mediul de învățare în școlile incluzive.

Ținem să menționăm că țara noastră a făcut pași siguri în direcția reformării sistemului educațional și primele rezultate sunt deja evidente. Procesul trebuie să continue pentru a asigura accesul și dreptul fiecărui copil la educație în școlile comunitare, iar societatea civilă va oferi ME suport pentru realizarea reformelor.