ChildPact lansează proiectul „Pilotarea unui Index pentru Protecția Copilului” în Republica Moldova: Selectare experți

ChildPact și organizațiile sale membre din România (FONPC), R. Moldova (APSCF) și Georgia (Coaliția pentru Bunăstarea Copiilor și a Tinerilor) sunt încântați să anunțe lansarea proiectului „Pilotarea unui Index pentru Protecția Copilului”, finanțat de Ministerul Român al Afacerilor Externe prin Programul Român de Asistență pentru Dezvoltare și UNDP – BRC (Centrul Regional Bratislava).

Acest proiect își propune pilotarea unui Index pentru Protecția Copilului în R.Moldova și în Georgia cu scopul de a măsura și de a evalua eforturile guvernamentale – atât progresul cât și carențele – din domeniul protecției copilului, la nivel național. Indexul va furniza un punct de referință și recomandări elocvente pentru o mai bună direcționare a eforturilor și a resurselor, cu scopul îmbunătățirii semnificative a vieții copiilor din familiile defavorizate.

Primul obiectiv al ChildPact constă în monitorizarea și influențarea politicilor cu privire la copii, atât prin documentarea priorităților din domeniul protecției copilului, cât și prin recomandarea unor mai bune politici de protecție a celor mai vulnerabili copii. În Septembrie 2012, Bordul ChildPact a decis crearea unui Index pentru Protecția Copilului care să monitorizeze și să reflecte realitățile sistemice la nivelul protecției copilului din fiecare țară membră a ChildPact și per ansamblu, la nivel regional. Indexul este construit pentru a fi un instrument care să faciliteze un nou nivel de cooperare între experții societații civile în domeniu și autoritățile guvernamentale din fiecare țară. Pe termen lung, Indexul este o posibilitate reala de a facilita inovația și cooperarea regională în domeniul protecției copilului.

ChildPact dorește ca Indexul să fie disponibil pentru toate țările în care are membri, cu scopul de a: (1) furniza dovezi explicite asupra statutului protecției copilui în vederea schimbării de politici publice; (2) identifica nevoi și carențe în sistemele de protecție a copilului; (3) crea comparații între țări pentru advocacy; (4) stimula colectarea de date în domeniu; (5) unifica actori din diferite sectoare de activitate (instituții guvernamentale, societate civila și mediul academic) pentru o colaborare mai eficientă în beneficiul copiilor; și (6) motiva răspunsuri calitative și cantitative pentru dezvoltarea sistemului de protecție a copilului.

Implementatorii proiectului sunt în procesul de a selecta experți din Republica Moldova.
Dacă sunteți interesat să contribuiți la eforturile ChildPact în cadrul acestui proiect, vă rugăm să urmăriți  aici criteriile de selecție și procedura pentru aplicație.

Pentru întrebări adiționale despre proiect sau despre ChildPact, în general, o puteți contacta pe Mirela Oprea, Secretarul General al ChildPact la: oprea@childpact.org.

Persoana de contact în R.Moldova, Natalia Sicinschi: office@aliantacf.md