Provocările modificărilor la legea finanțelor publice locale asupra finanțării serviciilor sociale

Dragi membri și vizitatori ai portalului APSCF,

Vă informăm că puteți consulta două documente elaborate de Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP, privind:

1. Provocările modificărilor la legea finanțelor publice locale asupra finanțării serviciilor sociale

De la 1 ianuarie 2015, vor intra în vigoare o serie de amendamente importante la legea privind finanțele publice locale, scopul cărora este de a spori autonomia financiară și funcțională a APL. Această nouă lege vine ca un răspuns la un cadru existent care nu asigură o gestionare eficientă a resurselor bugetare necesare pentru finanțarea serviciilor sociale la nivel local. Prezentul raport analizează care va fi impactul cel mai probabil al noii legi cu privire la finanțele publice locale asupra sistemului de servicii sociale.

2. Politici de susținere a familiilor cu copii: viziune de politici în Uniunea Europeană și propuneri pentru Republica Moldova

Scopul acestui studiu este identificarea măsurilor de suport pentru familiile cu copii în Republica Moldova și include o abordare multi-sectorială: protecție socială, politici de sănătate, politici fiscale, prevederi ale Codului Muncii, servicii de îngrijire și educare a copiilor, accesul la informație etc.; rolul acestor măsuri de susținere crescând exponențial în cazul familiilor cu mulți copii. Studiul propune recomandări de politici publice și include referințe la viziunea de politici din Uniunea Europeană.