O nouă etapă a dinamizării procesului de Educație Incluzivă în Republica Moldova

În data de 16 iunie 2014 a avut loc prima ședință tehnică a  Grupului de Inițiativă pentru implementarea proiectului „Dinamizarea procesului de Educație Incluzivă în Republica Moldova”. În cadrul ședinței au fost trasate principalele obiective ale proiectului și ale Campaniei de comunicare.

Scopul de bază al întrunirii a fost cunoașterea membrilor și partenerilor Grupului de Inițiativă (format din mai multe ONG-uri de profil din țară) și stabilirea următorilor pași de lucru.

Prezentă la eveniment, Dna. Valentina Chicu, Șef Direcție  Învățământ Preuniversitar, Ministerul Educației al R. Moldova,  a salutat ideea formării acestui Grup de Inițiativă și a asigurat participanții de susținerea Ministerului Educației în implementarea proiectului.

În cadrul ședinței, Dna.Liliana Rotaru, Director CCF- Moldova a vorbit despre rolul societății civile din Moldova în procesul de dezvoltare și promovare a politicilor și practicilor Educației Incluzive.

De asemenea, au fost prezentate obiectivele și instrumentele de comunicare ce urmează a fi utilizate în campania de promovare a inițiativei „Dinamizarea procesului de Educație Incluzivă în Republica Moldova”.

Prezentă la ședință Dna.Ludmila Malcoci, Director executiv, Keystone Moldova, a  realizat o prezentare privind Evaluarea progresului în implementarea Programului Educație Incluzivă 2011-2020, obiectivele generale, indicatorii de monitorizare, etapele implimentării programului, precum și temele propuse pentru cercetare în cadrul acestui proiect.

Din Grupul de Inițiativă fac parte 19 organizații, dintre care 15 reprezintă ONG-urile membre a APSCF, iar 4 organizații  sunt non-membri ai APSCF. Membrii Grupului de Inițiativă  vor beneficia de instruiri calificate ca în final să poată oferi performață  în domeniul Educației Incluzive.

Implementarea proiectului „Dinamizarea procesului de Educație Incluzivă în Republica Moldova”  este realizată de către Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF)  începând cu luna aprilie curent, campania  urmează să își extindă activitățile până în luna martie 2015.

Proiectul „Dinamizarea procesului de Educație Incluzivă în Republica Moldova” este finanțat de către Global Campaign for Education .

Informații detaliate despre proiect pot fi consultate pe site-ul www.aliantacf.md