Adunarea Generală a APSCF 2013

Alianţa ONG-urilor active în domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei (APSCF) – important actor în promovarea politicilor în domeniul protecției sociale a copilului și familiei din Moldova, la data de 19 decembrie 2013 își va desfășura Adunarea Generala anuală a membrilor.

Evenimentul va avea loc în incinta Centrului European de Training  „FIDES”, (str. Muşatinilor 1/3, mun. Chişinău). Înregistrarea participanţilor va începe la ora 9:00, iar deschiderea oficială a evenimentului – la ora 9:30.

Agenda Adunării Generale din acest an va include: prezentarea Raportului anual și planificarea acțiunilor pentru viitor; prezentarea proiectelor a două documente elaborate în cadrul Rețelei regionale ChildPact: ” Mecanismul regional pentru protecția copilului” și ”Indexul de evaluare a Protecției Copilului”; prezentarea Campaniei Regionale ”Deschidem ușile pentru copiii Europei”, coordonată de Eurochild şi Hope and Homes for Children; realegerea Consiliului Coordonator al APSCF pentru anii 2014-2015;
determinarea interimatului funcției de Președinte al APSCF.

La eveniment au fost invitaţi reprezentanți ai Ministerelor de resort, UNICEF Moldova și ai Direcției Municipale pentu Protecția  Drepturilor  Copilului ( DMPDC).

Alianţa ONG-urilor active în domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei (APSCF), constituită la 5 martie 2002, este un for de ONG-uri naţionale şi locale care plasează interesul superior al copilului şi familiei pe prim plan al acţiunilor sale.

În 2013 APSCF are în componenţa sa 112 ONG-uri locale şi naţionale în domeniu, manifestându-se printre membrii societăţii civile ca important actor în dezvoltarea şi promovarea politicilor la nivel de ţară în domeniul protecţiei sociale a copilului şi familiei.