ChildPact la întâlnirea cu reprezentanţi ai Consiliului Europei

În data de 26 Noiembrie 2013, Mirela Oprea, Secretarul General ChildPact – Coaliţia Regională pentru protecţia copilului din regiunea extinsă a Mării Negre, s-a întâlnit cu reprezentanţi ai Consiliului Europei în vederea dezbaterii priorităţilor din aria protecţiei copilului, în vederea ajungerii la un consens.

Dna. Oprea s-a întâlnit cu Thornbjorn Jagland, Secretarul General al Consiliului Europei, Nils Muiznieks, Comisarul pentru Drepturile Omului, Regina Jensdottir, Directorul Diviziei pentru Protecţia Copilului, Gordana Berjan, Preşedintele Unitaţii pentru Copii, Jutta Gutzkow, Directorul Diviziei pentru Societatea Civila, Jane Crozier-Vincent, Divizia pentru Societatea Civila şi Directoratul General pentru Democraţie, Aurora Ailincai, Consultant pentru Politicile Educaţionale pentru minoritatea Romă, Directoratul pentru Cetaţenie şi Participare Democratică, Jeron Schokkenbroek, Reprezentantul Special al Secretariatului General pentru Minoritatea Romă și Directorul Interim pentru Education, Alexander Seger, Secretarul pentru Cyber Crima, Directorul Convenţiei pentru Protecţia Datelor şi a Diviziei Cyber Crima.

Scopul întâlnirilor dintre Consiliul Europei şi ChildPact au avut în vedere instaurarea unui parteneriat între cele două organizaţii, cu scopul de a susţine reformele din domeniul protecţiei copilului în Europa. În cadrul întâlnirii cu Thornbjorn Jagland, Secretarul General al Consiliului Europei, Secretarul General al ChildPact, Mirela Oprea, a subliniat cât de importantă este susţinerea coaliţiilor pentru protecţia copilului din regiune şi de asemenea, a argumenat nevoia împărtăşirii lecţiilor învaţate la nivel regional ca parte integrantă a succesului reformelor pentru protecţia copilului.

Interlocutorii au explicat cât de importante sunt datele şi informaţiile efective penru avansarea politicilor şi reformelor. În cadrul întâlnirii cu Comisarul pentru Drepturile Omului, Dl. Nils Muiznieks a încurajat ChildPact şi partenerii săi sa furnizeze informaţii valide şi să sugereze recomandări pentru activităţile Comisarului în vederea avansării politicilor relevante protecţiei copilului. ChildPact s-a angajat în a furniza toate informaţiile necesare pentru Comisar şi pentru alte figuri relevante ale Consiliului Europei în vederea consolidării eforturilor regionale în domeniul protecţiei copilului. Un exemplu în acest sens îl reprezintă iniţiativa ChildPact de a crea un index care să măsoare progresul reformelor pentru protecţia copilului în regiune.

Întrucât copii Romi sunt adesea consideraţi cel mai vulnerabil grup, Secretarul General al ChildPact a dezbătut împreună cu Jeron Schokkenbroek, Reprezentantul Special al Secretariatului General pentru Minoritatea Romă şi Directorul Interim pentru Education și cu Aurora Ailincai, Consultant pentru Politicile Educaţionale pentru minoritatea Romă, Directoratul pentru Cetăţenie şi Participare Democratică cele mai bune metode prin care practicile pentru educaţie incluzivă vizând minoritatea Romă sa fie împărtăşite la o scară mai largă.

ChildPact a fost invitată să devină membră a Conferinţei Internaţionale din 2014 a Consiliului Europei pentru Organizaţii Non-Guvernamentale. Conferinţa este o instituţie a Cosiliului Europei şi include 375 ONG-uri internaţionale. Grupurile de lucru ale conferinţei au caracter tematic, printre ele enumerându-se: drepturile omului, educaţia, democraţia şi coeziunea socială.

Prin aceste întâlniri, ChildPact, în numele a 600 ONG-uri din regiunea Mării Negre, reuşește să demonstreze că angajarea instituţiilor Europene într-un dialog de parteneriat este esenţial. ChildPact continuă să militeze pentru drepturile copilului la nivel naţional şi internaţional şi de asemenea, continuă sa se implice în adresarea vulnerabilitaţii copiilor prin promovarea cooperării regionale şi prin susţinerea coaliţiilor societăţii civile din zona extinsă a Mării Negre.

Pentru mai multe informaţii despre ChildPact, vizitaţi site-ul oficial: www.childpact.org

Alaturati-va ChildPact:

Facebook http://www.facebook.com/ChildPact

Twitter http://www.twitter.com/ChildPact

YouTube http://www.youtube.com/results?search_query=ChildPact

Contact: Roxana Todea, Press Officer, todea.roxana@gmail.com sau Mirela Oprea, Secretarul General al ChildPact, mirela_oprea@wvi.org