Instruire în domeniul Dezvoltare personală (A.O. INTECO)

COMUNICAT DE PRESĂ

Absolvenţii Gimnaziului Internat Străşeni beneficiază de instruire în domeniul Dezvoltare personală.

Asociaţia Obştească INTECO a realizat deja patru sesiuni de instruire în domeniul Dezvoltare personală pentru elevii claselor a IX-a, potenţiali absolvenţi ai Gimnaziului Internat Străşeni.

Pînă în prezent tinerii au fost instruiţi în domeniile: Principii şi Valori, Autoapreciere şi Autoafirmare, Comunicare eficientă şi Liderism. Sesiunile se desfăşoară într-o atmosferă agreabilă, cu utilizarea metodelor interactive de instruire. Echipa de implementare a proiectului afirmă că participarea absolvenţilor Gimnaziului Internat la acest curs de instruire va contribui atît la dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor de autoafirmare şi comunicare eficientă, cît şi la înţelegerea şi prioritezarea valorilor personale, fapt care îi va ajuta în viitorul apropiat, cînd vor absolvi instituţia de învăţământ.

Sesiunile de instruire sunt activităţi din cadrul proiectului social “Viitorul e în mâinile tale, decizia îţi aparţine!”, care are drept scop facilitarea integrării sociale a tinerilor, potenţiali absolvenţi ai Gimnaziului internat din Străşeni. Acest proiect este parte componentă a inițiativei de micro-regrantare din cadrul proiectului regional „Consolidarea capacităţilor organizaţiilor non-guvernamentale şi Administraţiilor Locale din Moldova şi Ucraina în vederea promovării incluziunii sociale a tinerilor ex-instituţionalizaţi”, implementat de „Asociaţia Amici dei Bambini” (Moldova) în parteneriat cu Alianţa ONG-urilor Active în Domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei (APSCF), cu suportul financiar al Comisiei Europene.

______________________________________________________________

INTECO este o organizaţie fondată cu scopul de a contribui la dezvoltarea comunitară şi fortificarea societăţii civile; dezvoltarea activismului social şi spiritului de iniţiativă al cetăţenilor; creşterea nivelului de trai al categoriilor defavorizate.

Pentru informaţii adiţionale privind implementarea proiectului vă rugăm să contactaţi Asociaţia Obştească INTECO la Tel. (+373 22) 733754, Fax. (+373 22) 733197.

E-mail: intecomd@yahoo.com

www.inteco.wordpress.com

Acest document a fost elaborat cu asistenţa Ai.bi. Moldova din sursele Uniunii Europene. Conţinutul acestui document ţine de responsabilitatea unică a Asociaţiei Obşteşti INTECO şi nu reflectă poziţia Uniunii Europene.