Lansarea proiectului social „Tineri independenţi pentru o societate deschisă”

Asociaţia Obştească „Avîntul” lansează o campanie de informare a populaţiei locale referitor la lansarea proiectului social “Tineri independenţi pentru o societate deschisă”, din cadrul programului “Consolidarea capacităţilor asociaţiilor obşteşti şi ale autorităţilor publice locale din Moldova şi Ucraina” implimentat de asociaţia „Ai.Bi. – Amici dei Bambini, Moldova”, şi finanţat de Uniunea Europeană. Iniţiativa de lansare a proiectului va avea loc pe data de 25 noiembrie 2011, ora 14.00, în incinta primăriei satului Sarata Galbenă (str. Ştefan cel Mare, et. II), Raionul Hînceşti.

Proiectul se va desfaşura pe durata a şapte luni, având drept scop îmbunătaţirea abilităţilor vocaţionale a tinerilor absolvenţi ai gimnaziilor internat, cu scopul favorizării integrării acestora în  activităţile generatoare de venit. În calitate de parteneri de proiect sunt: autoritatea publica locala (APL) din satul Sarata Galbenă, Liceul Teoretic “Universum” şi “Azilul pentru Vîrstnici si Dizabilităţi”.

De comun acord cu APL din satul Sarata Galbenă, AO “Avîntul” va susţine un grup de 15 absolvenţi ai gimnaziilor internat din republică şi care au revenit la baştină fără a dispune de o calificare profesională. Astfel aceşti tineri vor avea posibilitatea să fie participanţi la diferite activităţi generatoare de venit precum: implicarea în cadrul mini-atelierelor de confecţionare a produselor din argilă, jucării moi şi suvenire naţionale.

Prin implimentarea acestui proiect, AO “Avîntul” programeaza să atingă următoarele rezultate: toţi cei 15 beneficiari vor dezvolta abilităţi de soluţionare a problemelor de ordin financiar, va spori gradul de reintegrare a acestora in societate datorită gradului lor mărit de implicare la nivel local, toţi aceşti tineri vor fi integraţi profesional in cadrul atelierului din incinta Liceului Teoretic “Universum” cât şi cele 2 programe vor fi implimentate cu succes.

***

„Avîntul” este o asociaţie obştească care activează în raionul Hînceşti, comuna Sarata Galbenă de mai bine de trei ani, avînd drept scop îmbunătăţirea condiţiilor de dezvoltare durabilă la nivel local prin acordarea serviciilor de asistenţă socială şi instruire a cetăţenilor.

Pentru informaţii adiţionale privind implementarea proiectului vă rugăm să contactaţi Asociaţia Obştească „Avîntul” la numărul de telefon: (0269) 5-04-78, e-mail: avintul_sarata@mail.ru.

***

Acest document a fost elaborat cu asistenţa Ai.Bi. Moldova din sursele Uniunii Europene. Conţinutul acestui document ţine de responsabilitatea unică a Asociaţiei „Avintul”  şi nu reflectă poziţia Uniunii Europene.