Societatea civilă pentru dreptul la educație pentru toți copiii din Moldova

În perioada 1 iulie 2020 – 31 decembrie 2021, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) implementează proiectul „Societatea civilă pentru dreptul la educație pentru toți copiii din Moldova”, cu suportul financiar oferit de OXFAM Ibis.

Scopul proiectului este de a contribui la realizarea ODD 4 – asigurarea unei educații de calitate incluzive și echitabile pentru copiii din Moldova.

Obiectiv 1: Creșterea nivelului de conștientizare a autorităților centrale și locale privind implicațiile bugetare asupra accesului la educație și calității acesteia. Rezultat 1: Nivel mai ridicat de participare a Alianței în dialogul de politici educaționale și în procesele de bugetare.

Implicarea societății civile în planificarea, dialogul de politici și monitorizare este una primordială pentru asigurarea unor politici adecvate, a unor procese transparente de luare a deciziilor și de executare a bugetului public în educație. În cadrul proiectului, APSCF va fi abilitată să se implice mai activ în planificare, dialogul de politici și va avea capacități și expertiză mai bune pentru a monitoriza și a se implica în implementarea politicilor și în procesele bugetare. Secretariatul APSCF va monitoriza noile inițiative de politici guvernamentale și parlamentare pentru a informa membrii grupului EFA (grupul de lucru Educația pentru toți) și pentru a elabora recomandăripe documente de politici. Implicarea APSCF în planificarea și monitorizarea politicilor și finanțelor va fi mai eficientă prin aderarea la noi platforme și, de asemenea, prin implicarea în grupurile de lucru privind elaborarea Cadrului Bugetar pe Termen Mediu al Republicii Moldova. Un aspect important pentru activitatea de advocacy va fi elaborarea unei analize independente privind planificarea și executarea bugetului în educația incluzivă. Rezultatele vor fi publice și vor constitui  baza pentru mesajele de pledoarie și, de asemenea, pentru campania de sensibilizare.

Conferința comună privind educația incluzivă organizată anual împreună cu MECC și societatea civilă va conatitui o platformă de dialog pentru schimbul de realizări, experiențe și lecții învățate. Conferința va reuni – factori de decizie, parteneri de dezvoltare, autorități publice locale, cadre universitare, profesori și părinți și va fi axată pe consolidarea angajamentului tuturor actorilor implicați în asigurarea dezvoltării continue a educației incluzive în conformitate cu documentele ratificate la nivel internațional și politicile naționale. Un eveniment important organizat anual este Gala Educației Incluzive în cadrul căreia APSCF acordă un Trofeu instituțiilor care au adus o contribuție substanțială și de durată la dezvoltarea și promovarea educației incluzive. Evenimentul este organizat în mod tradițional în cadrul Conferinței comune cu MECC și societatea civilă. În cadrul proiectului, se va continua promovarea pe scară largă a modelelor inovatoare de educație incluzivă și diseminarea practicilor pozitive.

Obiectiv 2. Consolidarea capacității APSCF pentru a se angaja și a participa plenar la dialogul de politici în  educație și la procesele de bugetare. Rezultat 2: Capacitatea ONG-urilor de a participa și influența procesele de bugetare este consolidată

În cadrul proiectului, capacitatea APSCF va fi consolidată prin: instruiri pe subiecte precum planificarea și bugetarea în educație, managementul  bazat pe rezultate; elaborarea unui ghid metodologic pentru ONG-uri privind monitorizarea gestionării finanțelor publice în educație; procesul de planificare strategică și elaborarea noului plan strategic al APSCF.

Elaborarea ghidului metodologic pentru ONG-uri privind monitorizarea gestionării finanțelor publice în educație are drept scop sprijinirea organizațiilor în aceste procese complexe și consolidarea capacităților lor.

Planul strategic al APSCF expiră în 2020, iar pentru a asigura sustenabilitatea/durabilitatea activității APSCF, contribuției la politicile publice, intervențiilor realizate în cadrul proiectului, dar și a acțiunilor/intervențiilor și priorităților viitoare ale Alianței etc. un nou plan strategic trebuie elaborat. Pentru elaborarea planului strategic va fi contractat un expert. Procesul de planificare strategică se va realiza în 4 etape: 1. pregătirea procesului de planificare – interviuri cu parteneri guvernamentali și de dezvoltare, chestionare pentru membri etc.; 2. planificare participativă cu membrii în cadrul unui atelier de 3 zile; 3. elaborarea planului strategic propriu-zis; 4. diseminarea și promovarea planului strategic. Noul plan strategic va fi prezentat și aprobat în decembrie 2020, în cadrul Adunării generale anuale a APSCF.

Obiectiv 3. Îmbunătățirea reprezentării grupurilor dezavantajate  în acțiuni de advocacy și dialogul de politici. Rezultatul 3: Reprezentarea și incluziunea grupurilor defavorizate în acțiuni de advocacy și dialogul de politici – îmbunătățit

Pentru a asigura o reprezentare mai bună și o participare echitabilă a grupurilor defavorizate în acțiuni de advocacy și dialog de politici, rețeaua și grupul EFA vor fi extinse și diversificate. Valorile de incluziune și diversitate ale APSCF vor fi incluse și evidențiate în Planul strategic (2021-2025).