Împreună pentru educație de calitate

În perioada 1 Iulie 2020 – 28 Februarie 2021, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) implementează proiectul „Împreună pentru educație de calitate”, cu suportul financiar oferit de Liechtenstein Development Service (LED).

Scopul proiectului constă în dezvoltarea participativă unui program de pledoarie pentru subiectele selectate și relevante educației de calitate.

Rolul societății civile în pledoarie pentru educație incluzivă și de calitate este esențial. Cu sprijinul organizațiilor societății civile și al partenerilor de dezvoltare, a fost posibilă îmbunătățirea politicilor, furnizarea de sprijin pentru profesioniștii din domeniul educațional, abilitarea copiilor pentru a vorbi despre problemele cu care se confruntă, multe dintre ele fiind legate de mediul școlar. Există încă multe de realizat pentru a îmbunătăți dialogul de politici și comunicarea cu factorii de decizie. OSC-urile necesită a fi consolidate și unite în pledoaria pentru cauze comune pentru a asigura o voce mai puternică. În acest context și cunoscând barierele existente, APSCF va crea oportunități pentru implicarea în dialogul cu autoritățile și stabilirea priorităților principale în ceea ce privește educația de calitate.