Programul PROCOPIL: Metode de capitalizare

În etapa finală a Programului PROCOPIL, rețelele participante și-au propus să capitalizeze experiența în domeniul drepturilor copilului acumulată anterior.

Susținută de toți partenerii, cu sprijinul F3E și a unui consultant extern, această capitalizare a formalizat cunoștințele, aptitudinile și atitudinile dezvoltate în cadrul programului PROCOPIL, cu scopul de a fi împărtășite cu alți participanți din domeniul drepturilor copilului la nivel național, european și internațional. A fost creată o bună oportunitate pentru toate rețelele de a spori experiența lor în crearea de noi programe la nivel local și internațional. Importanța unui astfel de proiect a fost demonstrată și de interesul manifestat de participanții din domeniul protecției copiilor din Georgia, Ucraina și Armenia pentru practicile dezvoltate în cadrul PROCOPIL.

OBIECTIVELE CAPITALIZĂRII

Capitalizarea din cadrul programului PROCOPIL numără opt ani de dezvoltare a acestuia, din 2005 până în 2012. Obiectivele acestei capitalizări au fost definite în modul următor:

  • formalizarea practicilor și metodelor de lucru inovatoare și / sau aducătoare de succes dezvoltate în cadrul PROCOPIL;
  • împărtășirea experienței acumulate la nivel național, regional și internațional;
  • valorificarea metodelor în proiectele viitoare începând cu practicile și experiențele analizate;
  • consolidarea capacităților tehnice ale echipelor rețelelor FONPC / RNE / SL / APSCF prin participarea la procesul de capitalizare.

OBIECTIVE DE INOVARE

  • dinamica cooperării dintre țări (atât în ​​gestionarea programului cât și în aplicarea a activităților);
  • consolidarea legăturilor dintre asociațiile și autoritățile publice, în special printr-un proiect specific, proiectul „Consolidarea Instituțională și Acțiunea Socială”.

REZULTAT

Sinteza procesului de capitalizare este broșură destinată pentru orice organizație care dorește să elaboreze un nou program la nivel internațional inspirându-se din practicile PROCOPIL: manageri de program, parteneri tehnici și financiari, asociații, colectivități teritoriale, autorități publice etc. Această sinteză se bazează pe o serie de 6 fișe pedagogice și 6 module video. Lectura fișelor este complementară vizionării clipurilor video. Vă recomandăm să citiți fișa înainte de a viziona clipul video corespunzător.

fișe pedagogice

Procopil – O guvernare de tip pluri-actori

Procopil – O guvernare regionala

Procopil- Dezvoltarea schimburilor multinationale

Procopil – Cursuri de formare multinationale

Procopil – Patru provocari

Procopil – Dezvoltarea schimbului cu colectivitatile

Procopil – Capitalizarea programului, Sinteza

module video

Video 1 – Cum pot gestiona autoritatile publice un program? 

Video 2- Un program comun – cum sa coordonam impreuna?

Video 3 – Cum se face schimbul de practici de la o tara la alta? 

Video 4 – Cum se construieste un dispozitiv comun de formare? 

Video 5 – Realizarea aproprierii intre asociatii si autoritatile publice 

Video 6 – Dezvoltarea schimbului colectivitatilor, exemplul proiectului Rias