Program de suport psiho-emoțional pentru profesioniști și profesioniste din educație

Pe 1 decembrie 2022 a fost dat startul Programului de suport psiho-emoțional pentru profesioniști și profesioniste din educație.

În cadrul atelierelor Programului, cele peste 90 de cadre didactice, manageriale, psihologi/e de la ciclul primar și gimnazial cu predare în limba rusă au identificat diferențele între „învățarea integrativă” și „învățarea incluzivă”; au abordat subiectul incluziunii socio-școlare a copiilor în contextul crizei umanitare în instituțiile educaționale din Republica Moldova; au reflectat despre nevoile copiilor refugiați în Republica Moldova și cine sunt persoanele responsabile pentru satisfacerea nevoilor acestor copii.

Profesorii și profesoarele au împărtășit propriile experiențe de lucru cu familiile de refugiați și copiii acestora. Totodată, participanții/ participantele au discutat despre propriile dificultăți și nevoi de formare și suport pe care le au cadrele didactice în lucrul cu familiile refugiate în Republica Moldova.

Activitățile de suport emoțional și capacitare a profesioniștilor/ profesionistelor din domeniul educației sunt realizate de Centrul de Informare si Documentare privind Drepturile Copilului, în cadrul proiectului „Suport pentru incluziunea copiilor refugiați în instituțiile de învățământ din Republica Moldova, implementat în parteneriat cu APSCF, în cadrul programului de granturi „Sprijin pentru refugiați sub umbrela APSCF”, cu suportul financiar al Diakonie Katastrophenhilfe.