Forumul cadrelor didactice „Bune practici și perspective în implementarea educației incluzive”

În baza Memorandumului de Înțelegere între Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și APSCF și în scopul consolidării capacității specialiștilor din domeniul educațional privind promovarea bunelor practici în procesul de implementare a incluziunii educaționale a fost desfășurat Forumul cadrelor didactice „Bune practici și perspective în implementarea educației incluzive”.  Evenimentul a fost organizat de către APSCF, în parteneriat cu Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică.

În cadrul Forumului cadrelor didactice care a avut loc la Chișinău în perioada 16-17 noiembrie, reprezentanți CRAP și ai Serviciilor de asistență psihopedagogică, cadre didactice și manageri ai instituțiilor de învățământ, părinți, împreună cu reprezentanți ai organizațiilor membre APSCF au evaluat impactul politicilor educaționale incluzive din perspectiva cadrelor didactice. Obiectivele acestui eveniment au fost:  identificarea problemelor/ provocărilor pe care le întâmpină cadrele didactice în dezvoltarea și promovarea educației incluzive; identificarea necesităților cadrelor didactice în procesul de garantare a accesului la educație echitabilă, incluzivă și de calitate; elaborarea recomandărilor privind soluționarea problemelor și necesităților identificate; facilitarea stabilirii parteneriatelor dintre instituțiile publice şi societatea civilă pentru monitorizarea continuă și permanentă a respectării drepturilor copilului și familiei, precum și garantarea accesului la educație echitabilă, incluzivă și de calitate.

Forumul a debutat cu o dezbatere despre practicile educației incluzive și prioritățile identificate în urma implementării acesteia în Moldova. Din 2011 – anul în care a început implementarea educației incluzive în țara noastră – peste 10.000 copiii cu cerințe educaționale speciale au început să învețe împreună cu restul copiilor. În cadrul deschiderii oficiale, Președinta APSCF, Mariana Ianachevici a declarat că „vrem ca toți copiii, indiferent de rasă, religie sau circumstanțe sociale, să-și atingă întregul potențial. De aceea, educația incluzivă a devenit nu doar o provocare, dar și o măsură practică și reală de asigurare a dreptului fiecărui copil la educație.”

În cadrul atelierelor de lucru din prima zi a Forumului au fost împărtășite bune practici în implementarea educației incluzive și teme precum planificarea și realizarea procesului educațional pentru copiii cu dizabilități, rolul cadrelor didactice și al părinților în asigurarea tranziției copilului cu cerințe educaționale speciale de la grădiniță la școală, consolidarea comunitară în implementarea educației incluzive, etc. Prima zi s-a încheiat cu Gala Educației Incluzive, în cadrul căreia a fost decernat Trofeul „Alexandra Grajdian” pentru CURAJ și INOVAȚIE în implementarea educației incluzive – detalii aici.

Discuțiile, dezbaterile și atelierele de lucru din cea de-a doua zi a Forumului au evidențiat rolul pe care familia îl are în planificarea și realizarea procesului de educație incluzivă, și importanța continuării reabilitării copilului cu cerințe educaționale speciale la domiciliu. Participanții au prezentat în plin totalurile din atelierele de lucru, mai exact realizările, provocările și prioritățile în implementarea educației incluzive la ciclul preșcolar, primar și gimnazial. 

Forumul cadrelor didactice a fost organizat de APSCF în parteneriat cu Centrul Republican de Asistență Psihosocială, în cadrul proiectului „Dinamizarea procesului de educație incluzivă în Republica Moldova”, finanțat de Global Campaign for Education. Detalii despre proiect aici.

Documentul privind TOTALURILE FORUMULUI CADRELOR DIDACTICE „Bune practici și perspective în implementarea educației incluzive” poate fi accesat aici.