Dinamizarea Procesului de Educație Incluzivă în Republica Moldova

În perioada 1 ianuarie 2016  – 31 decembrie 2018,  Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) implementează cea de-a doua fază a proiectului „Dinamizarea Procesului de Educație Incluzivă în Republica Moldova” finanțat de Global Campaign for Education prin intermediul Arab Campaign for Education for All.

Scopul proiectului corespunde cu scopul general al programului CSEF și constă în promovarea unui dialog politic constructiv la nivel național  și sporirea responsabilității autorităților naționale față de cetățeni în vederea garantării accesului la educație echitabilă, incluzivă și de calitate.

Proiectul își propune atingerea următoarelor obiective:

* Implicarea societății civile în planificarea politicilor publice și mobilizarea comunităților locale pentru consolidarea educației incluzive în Republica Moldova.

* Consolidarea proceselor de reformă și bugetare in domeniul educației incluzive în Republica Moldova, bazate pe evidență și drepturile omului.

Pentru atingerea acestor obiective, membrii grupului de lucru pentru Educație Incluzivă din cadrul APSCF și-au propus următoarele Strategii: ADVOCACY și SENSIBILIZARE prin stabilirea de parteneriate durabile cu autoritățile publice locale, centrale și internaționale de resort, participarea în Grupuri tematice de lucru, organizarea cluburilor de presă cu participarea experților în domeniul educației incluzive pentru a atrage atenția publicului larg asupra subiectului vizat. Cea de-a doua strategie aplicată de APSCF ține de MONITORIZARE și EVALUARE și presupune elaborarea unui studiu sociologic privind implementarea Educației Incluzive în Republica Moldova, întâlniri formale și neformale a membrilor grupului de lucru pentru Educația Incluzivă din cadrul APSCF (EFA Group) precum și întâlniri cu reprezentanți ai instituțiilor de nivel înalt.

Proiectul este finanțat de către Global Campaign for Education.

Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat dintre societatea civilă și guvern

În perioada 2018-2020, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) va fi partener în implementarea proiectului Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat dintre societatea civilă și guvern. Proiectul își propune să împuternicească actorii societății civile locale și autoritățile publice pentru promovarea și implementarea unor soluții inovatoare care vizează promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități mintale și a copiilor vulnerabili.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

  • consolidarea capacităților a 60 ONG-uri active în domeniul social pentru dezvoltarea și implementarea serviciilor sociale inovatoare, bazate pe nevoile individuale ale persoanelor cu dizabilități mintale și ale copiilor vulnerabili
  • oferirea asistenței tehnice și financiare pentru cca. 30 de proiecte elaborate de organizațiile societății civile, axate pe oferirea de servicii sociale comunitare inovatoare la nivel local în parteneriat cu autoritățile publice
  • facilitarea dialogului și contribuirea la stabilirea de parteneriate între beneficiari, selectați de către organizații neguvernamentale, și autorități, pentru a dezvolta servicii comunitare durabile
  • consolidarea capacităților a 60 ONG-uri, membrii celor două rețele sociale (APSCF și AOPD), în domeniul responsabilității sociale, monitorizării și evaluarii participative a serviciilor sociale și politicilor publice sociale.

BENEFICIARII PROIECTULUI

  • organizațiile societății civile
  • autoritățile publice centrale și locale
  • copii vulnerabili și familiile acestora, inclusiv romi, copii fără îngrijire părintească, victime ale abuzului domestic, persoane fără adăpost etc.
  • persoanele cu dizabilități mintale.

Proiectul Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat dintre societatea civilă și guvern are o durată de doi ani și este finanțat de Uniunea Europeană prin Fundația Soros Moldova, cu Keystone Moldova, AODP și APSCF ca parteneri de implementare.