Faza II a concursului de burse pentru cercetări academice despre bullying și cyberbullying

APSCF demarează faza II a concursului de burse pentru desfășurarea cercetărilor academice privind diverse aspecte ale fenomenului de bullying și cyberbullying în Republica Moldova.

Unul din domeniile de activitate și pledoarie al APSCF este educația de calitate. Astfel, în perioada 2022-2024 APSCF va implementa cu suportul financiar oferit de Liechtenstein Development Service (LED) proiectul “Împreună pentru Educație de Calitate” cu scopul de a contribui la crearea uni mediu educațional mai sigur și protector pentru elevi, fără bullying și cyberbullying.

Raportul UNESCO “Behind the numbers: Ending school violence and bullying”, 2019, relevă că ponderea totală a copiilor-victime ale bullying-ului în Republica Moldova este de 34,7% (34,0% printre băieți şi 35,4% printre fete), fiind mai mare decât în România   [1]. Mai recent, studiul UNICEF „Bullying-ul în rândul adolescenților din Republica Moldova” din 2019 atestă că 86,8% din totalul elevilor claselor a VI-a – XII-a sunt afectați de bullying.   [2] Potrivit psihologilor, copiii, indiferent de rolul în care ajung (agresori, victime sau martori ai bullying-ului), de fapt, sunt toți victime și au nevoie de ajutor și protecție, iar fără conștientizare și măsuri întreprinse la timp, fenomenul nu va înceta.

Astfel, una din activitățile ce urmează a fi implementate pentru atingerea scopului proiectului este desfășurarea cercetărilor academice privind diverse aspecte ale fenomenului de bullying și cyberbullying în mediul educațional din Republica Moldova.

Scopul

Scopul desfășurării cercetărilor calitative și/sau cantitative asupra fenomenelor de bullying și cyberbullying este de a înțelege mai bine particularitățile acestor fenomene în Republica Moldova. Concluziile cercetărilor vor fi utilizate pentru a oferi recomandări practice autorităților, din partea proiectului, cu privire la prevenirea și combaterea bullying-ului în școlile din Moldova. De asemenea, rezultatele cercetărilor vor servi drept bază pentru dezvoltarea campaniilor de informare, sensibilizare, și advocacy fundamentate în dovezi ce urmează să fie desfășurate în cadrul proiectului. Concluziile cercetărilor vor fi prezentate în cadrul unei conferințe de presă și publicate în surse open-source. Reieșind din scopul desfășurării acestor cercetări, se va pune accent pe utilitatea practică a lucrărilor, deși acestea trebuie să prezinte și o valoare teoretică.

Cerințe față de propunerea de cercetare

Propunerea de cercetare nu va depăși 1.500 cuvinte, excluzînd referințele bibliografice, și va include următoarele componente:

 1. Titlu preliminar;
 2. Contextul și justificarea cercetării;
 3. Scopul studiului și întrebările/obiectivele de cercetare;
 4. Metodologia și sursele de date, inclusiv eșantioanele de cercetare;
 5. Etapele de elaborare a studiului (calendarul);
 6. Utilitatea practică a cercetării;
 7. Bibliografia.

Participanții la concurs vor demonstra că știu și respectă rigorile cercetărilor științifice și vor fi deschiși pentru colaborare cu experții și mentorii oferiți de APSCF în cadrul acestui proiect. Propunerile depuse la etapa de concurs ar putea suferi ajustari după consultarea acestora cu mentorul/expertii comisiei, pentru a răspunde mai bine obiectivelor proiectului.

Cercetătorii vor beneficia de o bursă în valoare de aproximativ 40,000 MDL per studiu și vor avea acces la mentorat și sprijin din partea unor consultanți, precum și acces la jurnale academice de profil. Bursele vor fi oferite pe o perioadă de aproximativ 7 luni.

La necesitate, candidații selectați vor fi ghidați de un cercetător-expert și un mentor academic. Cercetările vor fi supuse unui proces de recenzare științifică (peer-review) și prezentate pentru publicare cu sursă deschisă în jurnalele academice.

În corespundere cu scopul concursului de burse, este recomandabil ca propunerile de cercetare să fie aliniate documentelor aprobate la nivel național (ex. HG 270 din 08-04-2014, Legea Nr. 36 din 17-02-2022, Metodologia în proces de elaborare cu privire la prevenirea și combaterea bullying-ului, Programului Național pentru Protecția Copilului pe anii 2022-2026, Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2021- 2030, etc.). Cercetătorii ar trebui să fie bine documentați atât despre lucrul cercetătorilor și specialiștilor internaționali cât și cei  autohtoni, precum și despre proiecte și intervenții ce au fost implementate anterior în Moldova de organizații precum Terre des Hommes, La Strada, CNPAC, etc.

Dreptul de autor asupra studiilor elaborate aparţine în egală măsură autorilor şi APSCF. Autorii oferă APSCF dreptul de a edita şi difuza studiile fără nici un fel de restricţii.

Eligibilitate

 • Pentru a depune propunerile ce cercetare sunt eligibili cetățenii Republicii Moldova, cercetători cu experiență, profesori universitari, masteranzi, doctoranzi, precum și echipe de cercetători (de exemplu, masterand + profesor universitar) care sunt interesați de fenomenul bullying-ului;
 • Vor fi examinate doar propunerile ce respectă criteriile stipulate mai sus și perioada de depunere. 

Criterii de selecție

Propunerile câștigătoare vor fi selectate de către o comisie alcătuită din reprezenați ai Ministerului Educației și Cercetării, Liechtenstein Development Service (LED), APSCF și mentorii ce vor participa la implementarea activității, în baza următoarelor criterii:

 • Relevanța și justificarea întrebării de cercetare
 • Originalitatea scopului și obiectivelor înaintate
 • Relevanța metodologiei de cercetare, inclusiv utilizarea surselor de date existente
 • Coerența dintre scopul cercetării și metodologia propus
 • Gradul de comprehensiune al problemei (înțelegerea corectă a problemei și a complexității acesteia)
 • Valoarea teoretică și practică a rezultatelor cercetării academice
 • Diversitatea surselor bibliografice inițiale, inclusiv actualitatea acestora
 • Fezabilitatea Planului de elaborare a cercetării academice
 • Aprecierea studiilor, competenței și potențialului autorului/lor pentru realizarea unei cercetări în domeniul social

Vor avea prioritate propunerile ce  au temele de cercetare aliniate la evoluțiile în domeniul bullying-ului din Republica Moldova, cum ar fi modificările în Codul Educației, metodologia de prevenite și combatere a bullying-ului, Programul Național de Protecție a Copilului și alte documente menționate mai sus, și vor contribuie la implementarea acestora, cu accent pe programe de prevenire și intervenție.

Condiții de depunere a dosarului

Persoanele interesate sunt invitate să depună:

 • CV-ul aplicatului/CV-urile aplicanților;
 • Propunerea de cercetare.

Termen limită pentru depunerea dosarelor – 31 august, ora 23:59.

Dosarele vor fi trimise prin e-mail la adresa dprisacaru@aliantacf.md cu indicare la tema mesajului „Concurs burse cercetare bullying”. Pentru întrebări și/sau precizări puteți scrie la aceiași adresă sau apelați la nr. 078167723. 

Vor fi considerate pentru evaluare doar dosarele complete depuse în termenul stabilit. Doar candidații preselectați în baza documentelor depuse vor fi invitați la următoarea etapa a concursului.

APSCF își rezervă dreptul de a solicita referințe și documente suplimentare, de a anula, prelungi sau relansa concursul de selectare a propunerilor de cercetare.