Adunarea Generală 2021

Pe 9 decembrie 2021 a avut loc Adunarea Generală APSCF, cu participarea a 48 de reprezentanți ai organizațiilor membre APSCF. La Adunarea Generală membrii au făcut cunoștință cu patru organizații noi care au devenit membrii rețelei pe parcursul anului 2021, acestea fiind motivate de a se implica activ în realizarea scopurilor statutare APSCF, anume:

  • Asociația  Obștească  “The Moldova Project” 
  • Fundația „Reprezentanța în Republica Moldova a Fundației ” Pestalozzi Children’s Village””
  • “Caritas Moldova”
  • Asociația  Obștească a Părinților în Sprijinul Învățământului

De asemenea în cadrul evenimentului, prin vot secret, organizațiile membre au ales organele de conducere și control în structura organizatorică a APSCF –  mandatul 2021-2023, și anume:

  • Dna Daniela Mămăligă, “Parteneriate pentru fiecare Copil” – Președintele Consiliului Coordonator APSCF,
  • Dna Liliana Rotaru, “CCF  Moldova – Copil, Comunitate, Familie” – membru Consiliului Coordonator,
  • Dna Ana Rachieru, „Asociația de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic” – cenzor APSCF.

Dna Mamaliga deţine expertiză în monitorizarea, evaluarea şi dezvoltarea politicilor sociale axate pe respectarea drepturilor copilului şi familiei, dezvoltarea serviciilor sociale, planificare strategică, comunicare prin dezvoltare etc. Ea a fost membră a unor grupuri de lucru cheie, create de ministerele de resort dar şi Parlament pentru a elabora documente strategice și politici la nivel naţional, inclusiv Strategia pentru reforma sistemului de îngrijire rezidențială (2007), Programul național pentru dezvoltarea serviciilor sociale integrate (2008), Legea cu privire la serviciile sociale (2010), Programul național pentru Dezvoltarea educației incluzive (2011); Strategia privind dezvoltarea societății civile (2012, 2018), Legea privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi (2013), Strategia privind protecția copilului (2016).

Secretarul General APSCF, Irina Popușoi  a prezentat Raportul de activitate și cel financiar pentru anul 2021, precum și Planul de activitate pentru anul 2022, care au fost aprobate de membrii APSCF.  In cadrul Adunării Generale a fost prezentat și Programul National de Protecție a Copilului 2022-2026 elaborat de către APSCF, contractată de UNICEF pentru a oferi suport tehnic Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Acesta urmează să fie aprobat în curând de către Guvernul R. Moldova.