Consultarea regulamentului și crearea consiliului consultativ al copiilor pe lângă avocatul poporului pentru drepturile copilului

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului intenționează să creeze Consiliului Consultativ al Copiilor pe lângă  Avocatul Poporului pentru drepturile copilului (Ombudsmanul Copilului) din cadrul Oficiului Avocatului Poporului, care este o platformă pentru exprimarea opiniei referitor la respectarea drepturilor și libertăților copilului.

În acest sens, Ombudsmanul Copilului în comun cu Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) și Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) au elaborat proiectul Regulamentului Consiliului consultativ al copiilor din cadrul Oficiul Avocatului Poporului/ Ombudsmanul Copilului.

În perioada octombrie – noiembrie 2021, ne propunem să consultăm cu un grup de copii Proiectul de Regulament.

Cine poate participa?

Dacă ai vârsta cuprinsă între 10 – 17 ani și dorești să te implici într-un proces de reflecție critică asupra unui document, te invităm să devii parte a acestui grup. Va fi creat un grup din 25-30 de fete și băieți din diferite regiuni ale Republicii Moldova.

Cum se vor desfășura discuțiile?

Grupul de copii va participa, în perioada octombrie – noiembrie 2021, la câteva întâlniri on-line.  Grupul va discuta conținutul proiectului Regulamentului și va formula recomandări pentru îmbunățățirea acestuia. Discuțiile în grup vor fi moderate de doi facilitatori într-un mediu prietenos și sigur în care fiecare se simte acceptat, prețuit și respectat așa cum este el sau ea.

Cum poți participa?

Dacă ești interesată/interesat să faci parte din grup:

  1. Completează formularul https://forms.gle/C9o7haohFJHkUUeLA și expediază-l împreună cu Acordul informat din partea părinților până la data 05 noiembrie 2021 la adresa copil@ombudsman.md
  2. Discută cu părinții/îngrijitorii tăi despre aceasta și oferă-le să semneze Acordul informat al părinților/ reprezentanților legali;

Beneficiile implicării tale în procesul de consultare:

  • vei afla ce este Consiliul consultativ al copiilor de pe lângă Ombudsmanul Copilului;
  • vei contribui la îmbunătățirea conținutului Regulamentului;
  • vei relaționa cu semeni și adulți care sunt implicați în respectarea și asigurarea drepturilor copiilor;
  • vei lega noi prietenii;
  • vei dezvolta competențele de prețuire a demnității umane și a drepturilor omului, respectarea diversității culturale, cooperare, gândire critică, comunicare, cunoașterea propriei persoane etc.

În perioada octombrie – noiembrie 2021, Ombudsmanul Copilului în comun cu Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) și Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC)  va organiza câteva  ateliere online cu grupul de copii în vederea consultării opiniei acestora privind  proiectul Regulamentului Consiliului Consultativ al Copiilor pe lângă  Avocatul Poporului pentru drepturile copilului (Ombudsmanul Copilului) din cadrul Oficiului Avocatului Poporului.

Prin semnarea Acordului  informat, acceptați în mod voluntar participarea copilului Dumneavoastră la atelierele on-line care se vor desfășura în perioada menționată.