Desemnarea procentuală 2%

Prevederea 2% este un drept al fiecărui cetățean care plătește taxe în Moldova și un mecanism de transparență fiscală. Redirecționarea se poate realiza foarte simplu, prin completarea unui formular standard și depunerea lui la autoritatea fiscală de care aparține contribuabilul. Redirecționarea este gratuită, adică nu duce la nici o cheltuială suplimentară pentru persoana care completează formularul. Rezultatul este virarea, în contul organizației desemnate ca beneficiar, a unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual plătit pe venit într-un an.

Redirecționarea este opțională. În cazul în care ai decis sa nu îți exerciți acest drept, suma corespunzătoare a 2% din impozitul pe venit pe care l-ai plătit va ajunge la bugetul public.

În anul curent, în Lista beneficiarilor desemnării procentuale sunt incluși 942 de beneficiari; comparativ cu anul 2020, lista a fost extinsă cu 101 asociații obștești, fundații, culte religioase și părți componente ale acestora.